Lokalt Fagligt Netværk FAQ

Hvad siger vedtægterne om faglige netværk?

Du kan læse vedtægterne for Udvalg og netvæk her:

https://vores.enhedslisten.dk/redskaber/udvalgenes-formaal-og-vedtaegter/

Ifølge en vedtagelse på Enhedslistens årsmøde så skal alle medlemmer (i princippet) være dobbelt organiseret. Det vil sige, at de er organiseret i deres lokalafdeling og i et fagligt netværk, men i den virkelige verden er der næsten ingen af Enhedslistens medlemmer der er organiseret i et fagligt netværk. Vi behøver altså ikke at søge om tilladelse til at oprette faglige netværk, vi behøver bare at oprette dem.

Hvad er et fagligt netværk?

Oprindeligt var det tanken, at vi skulle organisere os i fagforbunds-netværk. Det vil sige et netværk for 3F medlemmer og et andet for HK medlemmer. Men det har vist sig at medlemmerne ikke altid har brug for et forbunds netværk, men mere for et branche netværk, for eksempel for industriarbejdere, eller lokale netværk for eksempel et fagligt netværk for fagligt aktive i vestjylland. Vi opretter nu de faglige netværk, der giver mening for medlemmerne.

Hvem er med i et Lokalt fagligt netværk?

Den faglige organisator på Landskontoret kan lave et træk på alle fagforeningsmedlemmer i det lokale netværksområde. De bliver så alle sammen sat ind i et netværk i mit.enhedslisten.dk. Når netværket har valgt kontaktperson og bestyrelse, så har de valgte samme adgang til at se og kommunikerer med medlemmerne som i et udvalg eller lokalafdeling.

Hvad laver et Lokalt fagligt netværk?

Lokale faglige netværk laver det, der giver mening for medlemmerne af netværket. Men her er et par forslag: 

  • Faglige debatmøde om forskellige emner.
  • Støtte lokale faglige kampe og kampagner.
  • Samle de faglige folk på tværs af forbund og hovedfagforbund, for at opbygge solidaritet og forståelse på tværs.
  • Hjælpe lokalafdelingerne med at deltage i de faglige kampe.
  • Koordinere faglige krav med de politisk valgte lokalt og nationalt.
  • Uddanne de lokale enhedslisten medlemmer i, hvorfor fagligt arbejde og fagbevægelse er så vigtig. (Tage en samtale med evt. gule medlemmer i Ø)

Men I kan sikkert finde nogle meget bedre forslag selv.

Hvordan starter man et Lokalt Fagligt Netværk

I princippet så sender den faglige organisator en mail til alle fagforeningsmedlemmer i det lokale netværksområde, hvor de bliver inviteret til et opstartsmøde. På opstartsmødet stiftes netværket og der vælges kontaktperson og bestyrelse. Derefter er netværket igang.

Det er klart at i den virkelige verden, så vil det for det meste kræve at en initiativgruppe har gjort et forarbejde, og talt med kontaktpersonerne i området, talt med de fagligt tillidsvalgte i området, eller i det mindste de fleste af dem, først. Her er nogle ideer til en god samtale med dem:

https://faglig.enhedslisten.dk/tip-den-organiserende-samtale/