Faglige netværk i Enhedslisten

Enhedslisten har besluttet at indføre et princip om “dobbeltorganisering”.

”Dobbeltorganisering” betyder, at medlemmer af Enhedslisten ikke kun organiserer sig i deres lokale afdeling, som er partiets grundorganisation. De organiserer sig også i faglige netværk inden for deres fagforening, forbund eller branche.

Hvorfor er det dobbelt så godt?

Fordi det giver dig et netværk af kollegaer, der deler dine verdier om et mere solidarisk og demokratisk samfund. Et netværk du kan sparre med, uddanne dig sammen med, udvikle politik sammen med og meget mere. Netværkene er selvstændige, så I bestemmer selv hvad I vil bruge jeres netværk til.

Netværkene kan også styrke Enhedslisten. De faglige netværk kan bidrage til partiets politik-udvikling både nationalt og lokalt, og de kan sætte deres arbejdspladser, fag og branchers udfordringer på dagsordenen i partiet og i hele samfundet.

For at denne dobbelt organisering skal blive til virkelighed, skal vi vide hvor Enhedslistens medlemmer er organiseret og hvad de arbejder med. Derfor arbejder vi på at lave en kampagne blandt alle partiet medlemmer, for at få dem til at oplyse deres; beskæftigelse, arbejdsplads og faglige tilhørsforhold på i medlems registeret.

Vil du være med til at skabe et fagligt netværk på dit område så kontakt den faglige organisator Jakob Mathiassen på [email protected] .