Fagligt Netværk FAQ

Hvad siger vedtægterne om faglige netværk? Du kan læse vedtægterne for Udvalg og netværk her: https://vores.enhedslisten.dk/redskaber/udvalgenes-formaal-og-vedtaegter/ Ifølge en vedtagelse på Enhedslistens årsmøde så skal alle medlemmer (i princippet) være dobbelt organiseret. Det vil sige, at de er organiseret i deres lokalafdeling og i et fagligt netværk, men i den virkelige

Lokalt Fagligt Netværk FAQ

Hvad siger vedtægterne om faglige netværk? Du kan læse vedtægterne for Udvalg og netvæk her: https://vores.enhedslisten.dk/redskaber/udvalgenes-formaal-og-vedtaegter/ Ifølge en vedtagelse på Enhedslistens årsmøde så skal alle medlemmer (i princippet) være dobbelt organiseret. Det vil sige, at de er organiseret i deres lokalafdeling og i et fagligt netværk, men i den virkelige