Hvorfor “blander” vi os i OK24?

Enhedslisten bakker op om den danske model, hvor det er arbejdsmarkedets parter, der aftaler løn og arbejdsforhold, Men.

Der er ingen tvivl om, at den danske model er udfordret af faldende organiseringsgrad og politisk indblanding. Særligt de offentlige overenskomstforhandlinger er udfordret. Her er det meget tydeligt, at det er et fatamorgana, at politikerne ikke blander sig i forhandlingerne. 

  • Det er politikerne (regeringen), der vælger at give skattelettelser til de rige, frem for at investere i den offentlige sektor. 
  • Det er politikerne, der sætter de økonomiske rammer for staten, kommuner og regioner. 
  • Reguleringsordningen er et politisk valg.
  • Det var regeringen, der forhandlede trepartsaftalen forud for OK24. 
  • Det er Folketinget, der laver lovindgreb hver eneste gang, der er konflikt. 
  • I lønforhandlingerne på det offentlige område er regeringen via Finansministeriet både part og dommer, og det er regeringen, der anlægger spillebanen, så den skråner ned mod lønmodtagernes mål. 

Derfor er det helt på plads at politikere, der ser anderledes på tingene end regeringen, som for eksempel Enhedslisten, slår fast at der er råd til alle de faglige organisationers krav til OK24, 

Når det er sagt, så mener vi at politikere ikke skal blande sig i et evt forhandlingsresultat. Det er udelukkende de medlemmer, der skal arbejde på overenskomsten og som eventuelt skal i strejke, der skal tage stilling til et forhandlingsresultat.

Vi ønsker de offentligt ansatte en god kamp for et resultat, de kan være tilfredse med.