Støt Sygeplejerskerne i Deres kamp for ligeløn

Mandag blev det klart at sygeplejerskerne forkastede mæglingsskitsen med 2/3 flertal – og den varslede strejke træder derfor i kraft lørdag d. 19/6. Radiograferne stemte derimod ja til mæglingsskitsen.

Et trygt, solidarisk og gennemskueligt dagpengesystem

Enhedslistens forslag til et bedre dagpengesystem

Vedtaget på møde i FLU-sekretariatet den 3. maj 2021

Orientering om samråd i Beskæftigelsesudvalget om arbejdsvilkår hos platformsvirksomheder

Der blev den 21. april 2021 afholdt samråd i Folketingets beskæftigelsesudvalg om løn- og arbejdsvilkår hos platformsvirksomheder. Eksempler på sådanne virksomheder er nemlig.com og Wolt. Samrådet var indkaldt af Enhedslisten og SF. 

Spørgsmålet fra de to partier var, hvad ministeren ville gøre for at sikre medarbejderne på sådanne virksomheder anstændige arbejds- og lønvilkår – herunder de såkaldt soloselvstændige bude og kurerer.

Udtalelse om Tjenestemandsreformen af 1969

Ét af de helt store problemer i forhold til ligeløn for kvindedominerende fag som pædagoger, sygeplejersker, radiografer, jordemødrene, SOSUer m.fl., i sundhedssektoren og hele den offentlige sektor er Tjenestemandsreformen fra 1969. Den satte grundlønnen for de offentligt ansatte.

OK21: Endnu et smalt forlig for offentligt ansatte har set dagens lys

Udtalelse fra Enhedslistens Faglige Landsudvalg

ENDNU ET SMALT FORLIG FOR OFFENTLIGT ANSATTE HAR SET DAGENS LYS

Man kan ikke umiddelbart foretage en 1:1 sammenligning af forligene på det statslige og det kommunale område. Lønrammen er den samme, men der er opnået enighed om at afsætte midler til lavtløn og ligeløn samt rekruttering. Derudover er der afsat midler til organisationsforhandlinger, som fortsætter nu.

OK21: Det statslige forlig udbygger uligheden på det offentlige arbejdsmarked

Udtalelse fra Enhedslistens Faglige Landsudvalgs sekretariat