Fagligt Netværk FAQ

Hvad siger vedtægterne om faglige netværk? Du kan læse vedtægterne for Udvalg og netværk her: https://vores.enhedslisten.dk/redskaber/udvalgenes-formaal-og-vedtaegter/ Ifølge en vedtagelse på Enhedslistens årsmøde så skal alle medlemmer (i princippet) være dobbelt organiseret. Det vil sige, at de er organiseret i deres lokalafdeling og i et fagligt netværk, men i den virkelige

Lokalt Fagligt Netværk FAQ

Hvad siger vedtægterne om faglige netværk? Du kan læse vedtægterne for Udvalg og netvæk her: https://vores.enhedslisten.dk/redskaber/udvalgenes-formaal-og-vedtaegter/ Ifølge en vedtagelse på Enhedslistens årsmøde så skal alle medlemmer (i princippet) være dobbelt organiseret. Det vil sige, at de er organiseret i deres lokalafdeling og i et fagligt netværk, men i den virkelige

Hvorfor “blander” vi os i OK24?

Enhedslisten bakker op om den danske model, hvor det er arbejdsmarkedets parter, der aftaler løn og arbejdsforhold, Men. Der er ingen tvivl om, at den danske model er udfordret af faldende organiseringsgrad og politisk indblanding. Særligt de offentlige overenskomstforhandlinger er udfordret. Her er det meget tydeligt, at det er et

OK24 – DER ER RÅD 

Overenskomstforhandlingerne på det offentlige område, det såkaldte OK24, er blevet skudt i gang. I Enhedslisten vil vi gerne bidrage til at skabe dialog mellem de forskellige fagforbund og gøre opmærksom på, at der er råd til at indfri fagbevægelsens krav. Som sædvanligt udgiver Enhedslisten sin DER ER RÅD pjece. Pjecen