30-timers arbejdsuge

Enhedslisten foreslår at lave arbejdstid-forsøg i flere kommuner indenfor forskellige faggrupper. Ved at øremærke 51 millioner i den kommende finanslov, vil Enhedslisten afsætte midler til, at de ansatte i kommunerne har en 6 timers arbejdsdag eller 4 dages arbejdsuge uden at gå ned i løn, og uden der kommer færre

OK24 Hvad F… skete der?

Resultatet af årets offentlige overenskomstforhandlinger bør ses i sammenhæng med trepartsforhandlingerne i 2023. Her følger Enhedslistens Faglige Landsudvalgs vurdering af de to resultater. OK24 blev især kendetegnet ved, at finansministeren, Nicolai Wammen, i den grad satte sig for bordenden ved forhandlingsbordet. Man har tidligere forsøgt sig med andre modeller, hvor

VÆLG VELFÆRD

NATIONAL KAMPAGNE MOD UDHULINGEN AF VORES FÆLLES VELFÆRD D. 12.-24. APRIL “Vi vælger velfærd.” Sådan sagde Mette Frederiksen engang. Skattelettelser kunne først komme på tale, når der var værdighed i ældreplejen og pædagoger nok på stuerne. Nu er bøtten vendt på hovedet. Mette Frederiksen-regeringen siger, at vi har penge nok

Fagligt Netværk FAQ

Hvad siger vedtægterne om faglige netværk? Du kan læse vedtægterne for Udvalg og netværk her: https://vores.enhedslisten.dk/redskaber/udvalgenes-formaal-og-vedtaegter/ Ifølge en vedtagelse på Enhedslistens årsmøde så skal alle medlemmer (i princippet) være dobbelt organiseret. Det vil sige, at vi i princippet både bør være organiseret i vores lokalafdeling og i et fagligt netværk.

Lokalt Fagligt Netværk FAQ

Hvad siger vedtægterne om faglige netværk? Du kan læse vedtægterne for Udvalg og netvæk her: https://vores.enhedslisten.dk/redskaber/udvalgenes-formaal-og-vedtaegter/ Ifølge en vedtagelse på Enhedslistens årsmøde så skal alle medlemmer (i princippet) være dobbelt organiseret. Det vil sige, at vi i princippet både bør være organiseret i vores lokalafdeling og i et fagligt netværk.

Hvorfor “blander” vi os i OK24?

Enhedslisten bakker op om den danske model, hvor det er arbejdsmarkedets parter, der aftaler løn og arbejdsforhold, Men. Der er ingen tvivl om, at den danske model er udfordret af faldende organiseringsgrad og politisk indblanding. Særligt de offentlige overenskomstforhandlinger er udfordret. Her er det meget tydeligt, at det er et

OK24 – DER ER RÅD 

Overenskomstforhandlingerne på det offentlige område, det såkaldte OK24, er blevet skudt i gang. I Enhedslisten vil vi gerne bidrage til at skabe dialog mellem de forskellige fagforbund og gøre opmærksom på, at der er råd til at indfri fagbevægelsens krav. Som sædvanligt udgiver Enhedslisten sin DER ER RÅD pjece. Pjecen