Fagligt Netværk FAQ

Hvad siger vedtægterne om faglige netværk?

Du kan læse vedtægterne for Udvalg og netværk her:

https://vores.enhedslisten.dk/redskaber/udvalgenes-formaal-og-vedtaegter/

Ifølge en vedtagelse på Enhedslistens årsmøde så skal alle medlemmer (i princippet) være dobbelt organiseret. Det vil sige, at de er organiseret i deres lokalafdeling og i et fagligt netværk, men i den virkelige verden er der næsten ingen af Enhedslistens medlemmer, der er organiseret i et fagligt netværk. Vi behøver altså ikke at søge om tilladelse til at oprette faglige netværk, vi behøver bare at oprette dem.

Hvad er et Fagligt netværk?

Oprindeligt var det tanken, at vi skulle organisere os i fagforbunds-netværk. Det vil sige et netværk for 3F medlemmer og et andet for HK medlemmer. Men det har vist sig at medlemmerne ikke altid har brug for et forbunds netværk, men mere for et branche netværk, for eksempel for industriarbejdere, lærernetværk eller lokale netværk for eksempel et fagligt netværk for fagligt aktive i vestjylland. Vi opretter nu de faglige netværk, der giver mening for medlemmerne.

Hvad laver et Fagligt netværk?

Faglige netværk laver det, der giver mening for medlemmerne af netværket. Men her er et par forslag: 

  • Faglige debatmøde om forskellige emner.
  • Støtte faglige kampe og kampagner på deres område.
  • Samle de “røde” faglige folk på tværs af partiskel, for i fællesskab at påvirke fagbevægelsen, på netværkets område, i en rødere retning.
  • Hjælpe lokalafdelingerne med at deltage i de faglige kampe på netværkets område.
  • Koordinere faglige krav på netværkets område med de politisk valgte.
  • Påvirke politikerne til at træffe de rigtige beslutninger på netværkets område.

Men I kan sikkert finde nogle meget bedre forslag selv.

Hvordan starter man et Fagligt Netværk

I princippet så sender den faglige organisator en mail til alle fagforeningsmedlemmer i det netværksområde I har valgt, hvor de bliver inviteret til et opstartsmøde. På opstartsmødet stiftes netværket og der vælges kontaktperson og bestyrelse. Derefter er netværket i gang.

Det er klart at i den virkelige verden, så vil det for det meste kræve at en initiativgruppe har gjort et forarbejde, og talt med oplagte kandidater til at blive aktive i netværket, for eksempel de fagligt tillidsvalgte i netværksområdet, eller i det mindste de fleste af dem, først. Her er nogle ideer til en god samtale med dem:

https://faglig.enhedslisten.dk/tip-den-organiserende-samtale/