Om Fagligt Landsudvalg

Det Faglige Landsudvalg (FLU) skal samle Enhedslistens fagligt aktive og sammensættes bredt, så hele landet, det private og det offentlige område, traditionelle mande- og kvindefag så vidt muligt er repræsenteret. 

FLU tegner de store linjer på kortet. FLU fastsætter den overordnede politik, nedsætter arbejdsgrupper, giver sekretariatet nye arbejdsopgaver og godkender arbejdsgruppernes arbejde så arbejdsgruppens initiativer kan bruge FLU Logo og navn.

FLU mødes en gang hver anden måned, samt efter behov. Repræsentanter fra fra de Faglige Netværk, RGU og SUF kan deltage på FLU´s møder.  

Arbejdsgrupper under FLU kan nedsættes løbende efter behov. Både af FLU og af sekretariatet. 

Alle arbejdsgrupper er af princip åbne for alle i FLU. Arbejdsgrupperne arbejder selvstændigt og supplerer selv deres gruppe, med de kammerater de mener det ville være godt at have med. Det kan være politikere, eksperter og faglige folk, også kammerater der ikke er medlemmer af enhedslisten. 

FLU´s Sekretariat er ikke en politisk ledelse for FLU, men er som navnet antyder sekretærer for FLU.

Sekretariatet gennemgår indbakken for presserende politiske og faglige spørgsmål, og på den baggrund støtter og igangsætter de arbejdet i FLU, i arbejdsgrupper under FLU, i de Faglige netværk og blandt Enhedslistens medlemmer generelt. 

Sekretariatet vælger i deres midte en kontaktperson til at varetage de daglige henvendelser.

Sekretariatet mødes en gang hver anden uge, eller efter behov. Alle medlemmer af FLU er velkommen til at deltage på sekretariatets møder.

Faglig Landskonference

FLU afholder en faglig Landskonference én gang om året, hvor FLU og Sekretariatet vælges.