Lokalt Fagligt Netværk FAQ

Hvad siger vedtægterne om faglige netværk? Du kan læse vedtægterne for Udvalg og netvæk her: https://vores.enhedslisten.dk/redskaber/udvalgenes-formaal-og-vedtaegter/ Ifølge en vedtagelse på Enhedslistens årsmøde så skal alle medlemmer (i princippet) være dobbelt organiseret. Det vil sige, at de er organiseret i deres lokalafdeling og i et fagligt netværk, men i den virkelige

Storkonflikt 1998

Det er 24 år siden der sidst har været en stor overenskomstkamp på det private arbejdsmarked. Det var den konflikten i 1998, der af medierne blev døbt ”gærkonflikten”, fordi forbrugerne pludselig hamstrede gær i store mængder. Der blev konflikt, fordi fagbevægelsens medlemmer stemte nej til mæglingsforslaget fra forligsmanden. Det førte

Påskestrejkerne i 1985 

Overenskomstforhandlingerne i 1985 førte til konflikt, da fagbevægelsens forhandlere ikke kunne acceptere forligsmandens mæglingsskitse. Efter en uges konflikt greb regeringen ind med et lovforslag der på ingen måde levede op til de strejkendes forventninger til højere løn og kortere arbejdstid.  Det førte til at strejkerne voksende, nu som overenskomststridige arbejdsnedlæggelser.

Spørgsmål og svar om OK23

Spørgsmål og svar om OK23 Fagbevægelsens Hovedorganisation rummer de forbund, der forhandler overenskomst på det private arbejdsmarked 2023. FH har oprettet en særlig hjemmeside, hvor du kort og klart kan du læse om de vigtigste spørgsmål i forbindelse med en overenskomstforhandling, herunder en tidslinje for forhandlingerne. Besøg FH´s OK23-side her: