OK2010

Landsdækkende OK-konference 1. marts

Den 1. marts udløber overenskomsterne på det private arbejdsmarked. En række fagforeninger samlet i OK-2010 Initiativet indkalder derfor til landsdækkende tillidsmandskonference samme dag. Konferencen skal bruges til at diskutere kravene til en overenskomst, og hvilke initiativer der kan tages for at skabe mobilisering bag kravene.

OK2010-initiativet vil på konferencen komme med oplæg om, hvad der bør gøres for at sikre en overenskomst, der opfylder fagbevægelsens centrale krav.

Konflikt rykker tættere på

Fastlåste forhandlinger om nye overenskomster på det private arbejdsmarked fører til afsendelse af strejkevarsler, og Enhedslistens faglige konference opfordrer til at forberede en effektiv konflikt

En konflikt på det private arbejdsmarked rykker tættere på. Det var konklusionen, da Enhedslistens faglige konference d. 6.-7. februar drøftede OK2010 - og også så fremad mod de offentligt ansattes overenskomstforhandlinger næste år.

OK 2010: Respekt og retfærdighed

Enhedslistens HK-gruppe har som opvarmning til overenskomstforhandlingerne på det private arbejdsmarked udgivet en folder med titlen "OK2010 Respekt og retfærdighed". Læs teksten fra folderen her - og hent den som pdf.

Vi ønsker:
  • ligeløn
  • 20.000 i mindsteløn
  • sikring af reallønnen
  • bedre forhold for skiftehold
  • afskaffelse af 50 %-reglen
Vi er aktive HK’ere, som arbejder for kontante forbedringer og en stærk kampagne til overenskomsten fra HK og resten af fagbevægelsens side.

Venstrefløjens fingeraftryk på HK-kongres

En velforberedt venstrefløj markerede sig på en HK-kongres, der lagde op til konfrontation med de private arbejdsgivere ved den kommende overenskomstfornyelse.

Strejke, stress og skiftehold på faglig konference

Strejkende skraldemænd, overenskomstkrav, psykisk arbejdsmiljø og faglige netværk var hovedpunkterne på efterårets faglige konference i Enhedslisten.

Stærk krydret mad og skarpe holdninger var på menuen, da efterårets faglige konference i Enhedslisten fandt sted lørdag d. 30. oktober og søndag d. 1. november lidt vest for Valby Bakke i lokaler lånt hos 3F.

Overenskomst-konference udskudt

En landsdækkende konference skulle d. 29. august have været startskuddet til OK2010. Arrangørerne af konferencen besluttede imidlertid at udskyde den, da de vurderede, at det var for tidligt at afholde en sådan konference.

Konferencen vil i stedet for blive gennemført senere på året, da arrangørerne vurderer, at der er stor interesse blandt tillidsfolk og fagligt aktive for en sådan konference.

Åben konference om OK2010

Under overskriften "Brug overenskomsten aktivt" er der lørdag d. 29. august konference for tillidsrepræsentanter om Overenskomst 2010 på det private område.