HK

Faglig opbakning til klimademonstration

En stribe fagforbund og lokale fagforeninger bakker op om den store klimademonstration d. 12. december i København og deltager i demonstrationens faglige blok med faner og bannere.

OK 2010: Respekt og retfærdighed

Enhedslistens HK-gruppe har som opvarmning til overenskomstforhandlingerne på det private arbejdsmarked udgivet en folder med titlen "OK2010 Respekt og retfærdighed". Læs teksten fra folderen her - og hent den som pdf.

Vi ønsker:
  • ligeløn
  • 20.000 i mindsteløn
  • sikring af reallønnen
  • bedre forhold for skiftehold
  • afskaffelse af 50 %-reglen
Vi er aktive HK’ere, som arbejder for kontante forbedringer og en stærk kampagne til overenskomsten fra HK og resten af fagbevægelsens side.

Venstrefløjens fingeraftryk på HK-kongres

En velforberedt venstrefløj markerede sig på en HK-kongres, der lagde op til konfrontation med de private arbejdsgivere ved den kommende overenskomstfornyelse.

Beretning for HK-gruppen maj 2008 – marts 2009 til Enhedslistens årsmøde

HK-gruppen har eksisteret fra 1990. Aktiviteterne har svinget meget, men vi har altid søgt at være repræsenteret i de centrale organer, primært Fagligt Landsudvalg, samt deltaget i (også i forberedelsen af) de faglige konferencer.

Ligesom aktiviteterne har svinget, har mødefrekvens og -deltagelse også svinget. Frem til gruppens landsmøde i januar 2009 deltog 3-5 i de faste møder, som bliver holdt ca. hver anden måned hos gruppens medlemmer i København.

Bevar lukkeloven

Regeringen vil afskaffe lukkeloven, så butiksejerne helt frit selv kan bestemme, hvornår de vil holde åbent. Argumentet er, at så kan vi hver især købe ind, når det passer os bedst. Og er det egentlig ikke også meget rimeligt? Er det ikke kun de mest konservative små butiksdrivende og Indre Mission, der vil bevare lukkeloven af hensyn til at komme helligdagen i hu? Skal vi ikke i Enhedslisten være lidt moderne og købe ideen om at give åbningstiderne helt frie uden snærende bånd?