Om FLU

Fagligt Landsudvalg

Enhedslistens Faglige Landsudvalg (FLU) varetager og koordinerer Enhedslistens faglige arbejde under ansvar overfor Hovedbestyrelsen og årsmødet.
 
Fagligt Landsudvalg nedsættes af en landsdækkende faglig konference hvert år. Det tilstræbes at udvalget er geografisk, branchemæssigt og kønsmæssigt repræsentativt.
 
FLU holder mindst et møde i kvartalet. Derudover afholdes et sekretariatsmøde den sidste mandag i hver måned.
 
Eksterne opgaver
·     Arbejde for en aktiv og demokratisk fagbevægelse
·     Deltage i forsvaret for retten til kollektiv organisering
·     Styrke Enhedslistens profil i fagbevægelsen
·     Sikre dialog med andre politiske grupperinger i fagbevægelsen
·     Opbygge internationale kontakter

Interne opgaver
·     Koordinere faglige diskussioner og initiativer i Enhedslisten
·     Understøtte opbygning af lokale faglige grupper/netværk
·     Arbejde sammen med øvrige udvalg i Enhedslisten om udvikling af politikker og initiativer
·     Arbejde sammen med SUF, bl.a. om opbygning af fagligt ungdomsarbejde
·     Sikre en faglig debat og vidensdeling oblandt Enhedslistens medlemmer på tværs                   af brancher og sektorer
·     Drøfte og bidrage til udviklingen af Enhedslistens arbejdsmarkedspolitik både i forhold til         FT og Kommunalt/regionalt
·     Udvikle forslag til fagligt program for Enhedslisten og videreformidler dette til resten af           organisationen
·     Arrangere seminarer og faglige konferencer – mindst en landsdækkende om året.