Notat om Ydelseskommisionens anbefalinger om kontanthjælpsystemet

Enhedslistens folketingssekretariat har udarbejdet et notat om de anbefalinger
som regeringens Ydelseskommision er kommet med. 
Under forhandlingerne mellem Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF og Radikale
Venstre forud forregeringsdannelsen blev partierne enige om, at vi skal bekæmpe
den stigende ulighed, og at hverkenfattigdom eller grådighed hører hjemme i
vores land.
 
Blandt andet med henblik på at bekæmpe fattigdom blev vi også enige om at
nedsætte en ydelseskommission, der skal foreslå anbefalinger på ydelsesområdet.
Herefter nedsatte regeringen kommissionen og udarbejdede kommissoriet uden at
inddrage Enhedslisten, SF og Radikale Venstre.
 
Regeringens kommissorium til ydelseskommissionen har vist, at regeringen
ikke for alvor har ønsket at bekæmpe hverken ulighed eller fattigdom. Det
fremgår nemlig af kommissoriet, at anbefalingerne samlet set skal være
udgiftsneutrale. Det betyder helt konkret, at hvis én gruppe af 
kontanthjælpsmodtagere får flere penge til at leve for, skal der skæres i ydelserne
til andre grupper af kontanthjælpsmodtagere, som dermed bliver fattigere og
får færre penge at leve for.

Da Ydelseskommissionen blev nedsat kritiserede vi særligt det udgangspunkt i
kommissoriet, at anbefalingerne skulle være udgiftsneutrale. Enhedslisten har
derfor ingen lod eller del i de anbefalinger, som ydelseskommissionen har fremsat.
 
Men vi har genenmgået dem så I alle kan få en bedre forståelse af hvad de konkret 
betyder.

Læs mere om anbefalingerne i dette notat her:

BilagStørrelse
Endeligt notat om Ydelseskommissionens anbefalinger.pdf544.38 kB