Fattigdommen skal afskaffes, ikke omfordeles

Sekretariatet for Enhedslistens Faglige Landsudvalg opfordrer regeringen, SF, Radikale og fagbevægelsen til, sammen med Enhedslisten, at afvise Ydelseskommissionens forslag om, at forbedringer for en gruppe fattige skal betales med forringelser for andre fattige grupper. Vi skal i stedet stå sammen om at finde
holdbare løsninger for alle arbejdsløse og syge.
Ydelseskommissionen foreslår forbedringer for fattige børnefamilier, men forringer vilkårene for andre grupper i kontanthjælpssystemet. Det sker for eks. ved en lav grundsats på SU-niveau for alle. Det sker ved at stille urimelige krav, som skal opfyldes for at få en højere ydelse, der oven i købet er lavere end den nuværende kontanthjælpssats. Mange ledige, mange psykisk syge og mennesker med handicap kan ikke leve op til kravene. Konsekvensen vil være, at de mister op til 5.000 kr. om måneden. Det vil kun forværre deres situation.
Kommissionen har gjort, hvad den socialdemokratiske regering befalede, nemlig at anbefalingerne skulle være udgiftsneutrale. Beskæftigelsesministeren er derfor tilfreds med kommissionens arbejde. Men dermed accepterer regeringen de nedskæringer på ydelserne på samlet 1,4 mia. kr. Nedskæringer, som
Socialdemokratiet ellers var imod.
Hårdt tiltrængte forbedringer for nogle fattige børnefamilier, skal ikke finansieres ved at tage penge fra andre fattige grupper. I Enhedslisten kæmper vi for, at fattigdom afskaffes, ikke at den omfordeles.
Der skal tilføres mange flere midler til kontanthjælpssystemet, hvis Forståelsespapirets målsætning om at bekæmpe fattigdom skal opfyldes, og ikke mindst løftet om at gøre noget for de 60.000 børn, der vokser op i fattigdom.
Disse midler findes. De rige i dette samfund er blevet stadig rigere – også gennem finans- og coronakrisen. Der er råd til at afskaffe fattigdom, det handler om politisk vilje.
Hvis man accepterede Ydelseskommissionens anbefalinger, så vil resultatet blive nye forringelser for dem, der har det sværest i samfundet. Samtidig vil det skabe et øget nedadgående pres på de laveste lønninger, og derved et øget pres på de dårligst stillede for at tage et hvilket som helst job på de dårligst tænkelige vilkår. Det vil uundgåeligt smitte af på hele arbejdsmarkedet, ikke mindst på baggrund af alle forringelserne af dagpenge, efterløn, sygedagpenge og førtidspension.
Vi opfordrer regeringen, SF og Radikale til, sammen med Enhedslisten, at sikre tryghed for arbejdsløse og syge gennem rimelige ydelser og en et-årig afklaringsgaranti for alle i kontanthjælpssystemet. Kontanthjælp skal være en midlertidig ydelse i det sociale sikkerhedsnet, ikke en parkeringsplads for syge og udsatte borgere.
Vi opfordrer den samlede fagbevægelse til at afvise forringelser for kontanthjælpsmodtagere, og til at deltage i presset på regeringen for at tilføre de fornødne midler til at afskaffe fattigdom i Danmark.
Vi opfordrer alle fagligt aktive til at rejse denne diskussion på arbejdspladser og i fagforeninger.
Der er meget på spil. Det handler om den enkeltes tryghed. Det handler om solidaritet med de fattigste i vores samfund. Og det handler om vores samlede styrke som lønarbejdere og fagbevægelse over for arbejdsgiverne.
Således vedtaget på FLU-sekretariatsmøde d. 29. juni 2021.