Støt Sygeplejerskerne i Deres kamp for ligeløn

Mandag blev det klart at sygeplejerskerne forkastede mæglingsskitsen med 2/3 flertal – og den varslede strejke træder derfor i kraft lørdag d. 19/6. Radiograferne stemte derimod ja til mæglingsskitsen.

Den i mæglingsskitsen aftalte ligeløns komite, fik trods opbakning fra Dansk Sygeplejeråds ledelse ikke de aktive sygeplejerskers opbakning.
Sygeplejerskerne går i strejke for en ligelønsdagsorden. Ligelønsspørgsmålet gælder mange andre grupper på det offentlige arbejdsmarked, vi håber at sygeplejerskernes nej vil blive et første skridt til et opgør med den tjenestemandsreform der siden 1969 har holdt lønnen nede for mange grupper. Ansvaret for en tilfredsstillende løsning for alle, er fortsat politisk.
Det er et spørgsmål om flere midler til aflønning i den offentlige sektor, det er ikke enkelte grupper der skal betale for at andre kan opnå ligeløn.
Enhedslistens Faglige Landsudvalg mener at Sygeplejerskerne fortjener opbakning, og de aktive sygeplejersker, har med deres mange aktiviteter vist, at de godt ved at kampen står om et opgør med tjenestemandsreformen fra 1969 og den uretfærdige lønindplacering som kvindefagene lider under. Den kamp skal de ikke stå alene med.

Udtalelsen blev vedtaget i FLU´s sekretariat den 14 juni 2021
Anders Olesen