Udtalelse om Tjenestemandsreformen af 1969

Ét af de helt store problemer i forhold til ligeløn for kvindedominerende fag som pædagoger, sygeplejersker, radiografer, jordemødrene, SOSUer m.fl., i sundhedssektoren og hele den offentlige sektor er Tjenestemandsreformen fra 1969. Den satte grundlønnen for de offentligt ansatte.

Der er et lønhierarki i den offentlige sektor med en lønskala med løntrin fra 1 – 52. Ved den politiske indplacering af faggrupperne blev de kvindedominerede fag lavere indplaceret end de mandsdominerede fag (som fx politi), set i forhold til uddannelse, ansvar mm.
Man anså i 1969, hvor reformen blev indført, kvindernes løn set som et supplement til mandens løn - en slags lommepenge.
Den fejl, kan kun rettes politisk og af Folketinget. Det har været hensigten at reformen løbende skulle tages op til revision.
Derfor opfordrer Enhedslisten faglige landsudvalg til, at Folketinget går i gang med et lovgivningsarbejde for at rette op på den politisk skabte ligelønsproblematik.
Der kunne afsættes en lønpulje der skal udligne lønforskellen. Det har vist sig at været umuligt at omfordele så der rettes op på dette, indenfor de politisk fastsatte lønrammer, så nu må det løses politisk.
Frem til OK 24 forslå FLU, at der ved hver finanslovsforhandling afsættes lønpuljer til at løse ligelønsspørgsmålet endeligt ved OK 24.
Vi bakker op om sygeplejerskernes, radiografernes og jordemødrenes NEJ til det ringe resultat ved OK 21. Vi synes at bevægelsen blandt jordemødrene, hvor de studerende og prekært ansatte jordemødre nægter at tage job til den nuværende løn, er fuld forståelig og giver også denne vores opbakning.

Enhedslistens Faglige Landsudvalg, sekretariatet

https://dsr.dk/politik-og-nyheder/nyhed/50000-stoetter-borgerforslag-om-ophaevelse-af-tjenestemandsreformen