Orientering om samråd i Beskæftigelsesudvalget om arbejdsvilkår hos platformsvirksomheder

Der blev den 21. april 2021 afholdt samråd i Folketingets beskæftigelsesudvalg om løn- og arbejdsvilkår hos platformsvirksomheder. Eksempler på sådanne virksomheder er nemlig.com og Wolt. Samrådet var indkaldt af Enhedslisten og SF. 

Spørgsmålet fra de to partier var, hvad ministeren ville gøre for at sikre medarbejderne på sådanne virksomheder anstændige arbejds- og lønvilkår – herunder de såkaldt soloselvstændige bude og kurerer.

Det blev under samrådet problematiseret, at der mangler regler for, hvordan man sikrer arbejdsmiljøet på sådanne virksomheder. Hvor der blandt medarbejderne typisk er en meget lav en organiseringsgrad. Dette blandt andet fordi, der er mange ansatte der er:
• meget unge
• er udlændinge
• kun bliver på arbejdspladserne i en kortere periode.

For en uge siden var der fx. hos nemlig.com kun to valgte arbejdsmiljørepræsentanter, nu er der fire; men det er stadig meget få på en arbejdsplads af denne størrelse.
Ministeren vil ikke gøre noget her og nu for at sikre løn- og arbejdsvilkår, da det er et meget omfattende og kompliceret område. Der skal derfor ses nærmere på, at der er ordentlige arbejdsvilkår for medarbejdere, der arbejder via digitale platforme eller på lagervirksomheder hos nemlig.com. Ministeren har bedt Beskæftigelsesministeriet komme med bud på, hvad der kan gøres for at bedre forholdene for disse arbejdere. Han pointerede også, at det er virksomhederne, der har ansvaret for de chauffører m.fl., som de benytter sig af. Det har en afgørelse fra Arbejdstilsynet (AT) fra 2019 slået fast.
Derudover kom der følgende meldinger fra ministeren på de spørgsmål, der blev stillet på samrådet:
• Ministeren nævnte, at der er to afgørelser fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) og AT på området. Han vil bede AES og AT om et bud på, om de to afgørelser kan give konkret læring til belysning og håndtering af området.
• AT har været hos nemlig.com flere gange, men man har ikke haft nok fokus på tilsyn med kurérer og chauffører, som arbejder for virksomheden eller andre lignende virksomheder. Derfor har ministeren bedt AT om at have mere fokus på det, når de kontrollerer arbejdsforholdene.
• Ministeren mener, at der er nogle vilkår på visse dele af arbejdsmarkedet, som er uacceptable. Det er ikke et nyt fænomen, at der er virksomheder, der gør alt hvad de kan for at udnytte den arbejdskraft, de har til rådighed. Der er heldigvis flertal i Folketinget for at ville forbedre disse vilkår. Ministeren mener, at det delvist skal løses gennem aftaler mellem arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer. Det skal generelt være nemt at organisere sig som medarbejdere, uanset hvilken arbejdsplads, der er tale om.
• Hvad angår revision at arbejdsmiljøreglerne, så er det udsat til, man kan mødes fysisk med arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer.
• Ministeren har stort fokus på social dumping i godstransportbranchen, som kurerer og bude dog ikke er en del af. Men indsatsen mod social dumping – herunder illegal arbejdskraft - tager regeringen meget alvorligt.
• Ministeren vil svare skriftligt på, hvad tilsyn hos fx nemlig.com har vist, da han ikke kan redegøre for det på mødet. Han ved dog, at AT har lavet tilsyn hos bl.a. nemlig.com, og der har været straks-påbud for sikring af ting, der kan føre til arbejdsulykker, men der har ikke været tilsyn blandt kurererne og budene, som disse virksomheder benytter sig af.
• Hvad angår overvågning af medarbejdere sagde ministeren, at reglerne om GDPR selvfølgelig skal overholdes. Men ellers ved han ikke noget konkret om problemet. Det vil han gerne undersøge nærmere.

https://solidaritet.dk/vaemlig-com-er-kun-et-symptom-paa-et-brutaliseret-arbejdsmarked/