OK21: Endnu et smalt forlig for offentligt ansatte har set dagens lys

Udtalelse fra Enhedslistens Faglige Landsudvalg

ENDNU ET SMALT FORLIG FOR OFFENTLIGT ANSATTE HAR SET DAGENS LYS

Man kan ikke umiddelbart foretage en 1:1 sammenligning af forligene på det statslige og det kommunale område. Lønrammen er den samme, men der er opnået enighed om at afsætte midler til lavtløn og ligeløn samt rekruttering. Derudover er der afsat midler til organisationsforhandlinger, som fortsætter nu.


Rammerne er snævre, og resultatet er væsentligt dårligere end for de privatansatte ved OK 20. De offentligt ansatte fortjener en bedre overenskomst end den der er aftalt. Men Corona har stået i vejen for det faglige demokrati og for mulighederne for at sætte aktiviteter bag kravene, sådan som det lykkedes i 2018.


Det er glædeligt, at der ligesom på Statens område kom grønne krav med i aftalen, ligesom en række krav i forhold til seniorer, arbejdsmiljø og uddannelse kom i gennem.


Nu mangler der alene overenskomsterne på det Regionale område. Vi opfordrer til at bakke de faglige organisationer op, i deres kamp for at sikre vilkårene, for de mange der arbejder i regionerne, og som har stået forrest i kampen mod Corona.


Meget tyder på at der ikke kommer flere penge fra regeringen ved dette års forhandlinger. Derfor skal der allerede nu opbygges et stærkt pres på regeringen og folketingets flertal for at stille tilstrækkelige midler til rådighed til at løse dette problem, som for en stor dels vedkommende kan føres tilbage den politisk besluttede tjenestemandsreform fra 1969.


Danmark har råd til at løse vigtige samfundsmæssige problemer. Det har vi set under hele Corona krisen, med den ene milliardstore hjælpepakke efter den anden. Der er også råd til at løse et stort samfundsmæssigt problem som lavtløns- og ligelønsproblemerne blandt de offentligt ansatte. Det er et spørgsmål om politisk vilje.


Danmark er ikke på fallittens rand, tværtimod, DER ER RÅD.

På Vegne af FLU
Anders Olesen

København den 16.02.21