Webinar torsdag 21/1 kl. 19-21: Mere uddannelse til arbejdsløse

Partiets arbejdsløshedspolitiske netværk inviterer til en snak om, hvordan vi giver flere arbejdsløse mulighed for at uddanne sig på ordentlige vilkår. Oplæg om uddannelsesredskaber, statistik, forskning, cases fra kommunerne, partiets forslag til, hvordan flere kan få uddannelse og meget mere.

Alle er velkomne til at deltage i Zoom mødet. Brug dette link 

Kontaktperson: Vibeke Kold, [email protected], mobil: 20290548.

Hvorfor er der brug for at styrke uddannelsen af arbejdsløse?

Når man er arbejdsløs, er det oplagt at bruge tiden til at styrke sine kvalifikationer, så man står stærkere på morgendagens arbejdsmarked.

I Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er der masser af redskaber til uddannelse af arbejdsløse, men i praksis er der ikke så mange, der bruger dem. Er det de arbejdsløse eller jobcentrene, der ikke vil? Er det lovens paragraffer, det er galt med? Eller handler det i virkeligheden som så ofte før om økonomi?

I foråret 2021 har en stor del af dem, der blev arbejdsløse under corona-krisen, været ledige så længe, at de skal aktiveres. Hvordan kan vi presse kommunerne til at tilbyde dem uddannelse i stedet for virksomhedspraktik? Med corona-pakkerne er der kommet flere muligheder for uddannelse, og beskæftigelsesministeren har ligefrem formuleret som mål for 2021, at flere arbejdsløse skal uddannes.

Lad os tage ham på ordet! Lad 2021 blive året, hvor Enhedslisten er med til at presse både folketinget, kommunerne og a-kasserne til at sætte fut i uddannelsen af arbejdsløse.

Webinaret skal bruges til at klæde os på til denne kamp lokalt og centralt. Som forberedelse kan man læse afsnittene
om uddannelse i partiets Håndbog til beskæftigelsespolitik i kommunerne.

Program: 4 oplæg af 10-15 minutter med diskussion indimellem

  • Vibeke Kold, ansat i FOAs A-kasse og med i baggrundsgruppen for ELs medlem i beskæftigelsesudvalget i Rødovre
    Kommune: Tal og tendenser for uddannelse af ledige: Hvor mange arbejdsløse får uddannelse? Hvilke uddannelser
    får de? Giver det job bagefter? Hvem får uddannelse – og hvem får ikke uddannelse? Hvorfor er der nogen kommuner, hvor over halvdelen af de arbejdsløse får uddannelse, mens det andre steder er næsten ingen? Hvordan kan vi
    bruge tallene til at presse kommunerne til at styrke uddannelsesindsatsen for arbejdsløse?

  • Ditte Mørch, ansat i FOAs A-kasse og med i baggrundsgruppen for ELs medlemmer i beskæftigelses- og integrationsudvalget i Københavns Kommune: Hvad siger loven?: Hvilke uddannelsesredskaber findes der i loven? Hvilke redskaber har man ret til at bruge – og hvilke skal jobcentret først godkende? Hvilke fordele og ulemper er der ved de forskellige redskaber? Hvilken rolle spiller positivlisterne? Hvilken refusion får kommunerne fra staten, når de tilbyder uddannelse til ledige? Hvilke muligheder har arbejdsløse, der vil uddannes til et brancheskift?

  • Michael Dorph Jensen, formand for beskæftigelsesudvalget i Gladsaxe Kommune: Hvad gør vi i Gladsaxe for at få flere arbejdsløse i uddannelse? Hvilke argumenter bruger jobcentret for hhv. at tilbyde og afvise uddannelse til arbejdsløse? Hvad står der i beskæftigelsesplanen? Hvad siger de arbejdsløse selv? Hvilke uddannelser får de – og hvilke får de ikke? Hvordan bruger kommunen de forskellige uddannelsespuljer? Hvad betyder økonomien? Hvordan samarbejder jobcentret med uddannelsesambassadørerne? Hvilke lokale alliancer indgår vi for at få mere uddannelse? Hvad betyder samarbejdet med partiets medlemmer i de regionale arbejdsmarkedsråd (RAR)? Hvilke uddannelseskrav kan vi stille op på til KV21?

  • Victoria Velasques og Jette Gottlieb, beskæftigelsespolitiske ordførere for EL: "Sejre og udfordringer": Hvad har vi fået igennem i corona-forhandlingerne? Hvad vil ministeren ikke være med til? Hvad betyder det, at meget af lovstoffet er forligsbelagt? Hvem er vores venner, og hvem er vores fjender, når det handler om uddannelse af arbejdsløse?