Nej til EU mindsteløn

Beslutning fra Fagligt Landsudvalgs sekretariatsmøde d. 6 januar 2020:

Læs hele papiret fra Enhedslistens Faglige Landsudvalg

I begyndelsen af marts forventes EU-kommissionen at komme med det bebudede udspil til en EU-mindsteløn
Det formodes:
- At det bliver i form af et forpligtende EU-direktiv
- At der vil være tale om en mindsteindtjening ved fuldtidsarbejde på en procentdel af det enkelte lands medianløn (den "mellemste" løn, hvor den ene halvdel af lønmodtagerne tjener mindre, den anden halvdel mere)
- At direktivet kan gennemføres såvel via en lovbestemt mindsteløn som via et lands overenskomstsystem hvis det opfylder visse krav.

Enhedslisten siger nej
Enhedslisten skal i Europaudvalget arbejde for at forslaget får et "gult kort", dvs. et krav til Kommissionen om at forslaget trækkes tilbage, fordi det strider mod "nærhedsprincippet". Det skal ske i den indledende fase hvor et udkast sendes i høring hos de enkelte landes parlamenter før Kommissionen fremsætter det som et egentligt forslag til forhandling. Et "gult kort" kræver, at 1/3 af medlemslandenes parlamenter står bag kravet, men Kommissionen behøver ikke at rette sig efter det.

 

BilagStørrelse
FLU beslutning om EU-mindsteløn vedtaget 6 januar 2020.pdf1.19 MB