FLU KOMMENTAR TIL DEBATTEN OM ENHEDSLISTENS UDVIKLING

Fagligt Landsudvalg har på sit møde d. 18. november 2020 vedtaget følgende bidrag til debatten om Enhedslistens udvikling:

FLU takker for Hovedbestyrelsens oplæg. Det er en vigtig og nødvendig debat, og et godt tidspunkt at tage den på.
Vi er enige i, at Enhedslisten har gjort det godt, og at vi skal videre i vores udvikling. Målet er, at vi bliver det største arbejderparti, med samme formål som i dag: Nemlig at sætte opgøret med kapitalismen på dagsordenen.
De sidste valg tyder på, at vi bevæger os i den forkerte retning. Vi går tilbage i landdistrikter og blandt dele af arbejderklassen. Vælger- og medlemssammensætningen er helt skæv, med en alt for lille vægt af unge, og mennesker med kort, eller ingen uddannelse.

Hvad skal der til, for at ændre dette?
Vi skal i langt højere grad henvende os til arbejderklassen, dvs. flertallet af befolkningen, og gøre klart, at Enhedslisten er partiet for dem.
Vi skal sende et klart signal om, at det er flertallets interesser vi varetager, og at vi går efter magt og indflydelse, men ikke for magtens skyld og ikke for enhver pris. Derfor skal vi fastholde princippet om, at vi ikke medvirker til forringelser af vilkårene for den brede befolkning og trække denne forskel til resten af partierne skarpt op.

Læs resten af kommenteren her

BilagStørrelse
FLU kommentar til debatten om Enhedslistens udvikling (vedtaget FLU 19 januar).pdf585.51 kB