Seminar i Enhedslistens Arbejdsløshedspolitiske Netværk

Lørdag den 23. marts 2018 kl. 11-18
Rødovregård – Havestuen – Kirkesvinget 1

PROGRAM:

Kl. 11.00 – 11.15 Velkommen, præsentationsrunde + kort opfølgning fra sidste seminar i oktober 2018

Kl. 11.15 – 12.30 Helle Nielsen: Kontanthjælpsmodtager og fanget i systemet
• Ydmygende og umyndiggørende kontanthjælpssystem
• Kassetænkning
• Meningsløs aktivering
Læs gerne Helles e-bog: 1825 dage som kontanthjælpsmodtager eller denne artikel

Kl. 12.30 - 13.00 Frokost

Kl. 13.00 - 14.15 Alex Larsen: Jobnet – visioner og virkelighed
Jobnet er den centrale platform for digital selvbetjening og kommunikation med jobcenteret. Der har gennem tiden været mange visioner om, at Jobnet skulle gøre livet lettere for såvel de arbejdsløse (ledige såvel som ikke-ledige) og stille en række (selvbetjenings-)services til rådighed. Samtidig er det også på en række områder et værktøj til kontrol af de lediges rådighed. Disse to formål spiller imidlertid ikke altid lige godt sammen. Hvorfor ikke? Svaret herpå er komplekst og involverer både tekniske, organisatoriske og politiske forhold. Og hvad kan der så gøres - for det er hverken realistisk eller ønskværdigt, at rulle digitaliseringen tilbage?
Prøv evt. selv at gå ind på Jobnet.dk inden seminaret.

Kl. 14.15 - 14.30 Kaffepause

Kl. 14.30 - 16.00 Line Barfod: Retssikkerhed for dagpengemodtagere og andre på overførselsindkomst

Kl. 16.00 – 16.30 Status på Enhedslistens håndbog til beskæftigelsespolitik i kommunerne v/Vibeke og Aase

Kl. 16.30 – 17.30 Gruppearbejde om Netværkets fremtid, temaer og initiativer

Kl. 17.30 – 18.00 Opsamling på dagen

Kontaktperson: Vibeke Kold – mobil: 20290548