Ny lov: Mere straf til de arbejdsløse og syge

Ny aftale vil føre til flere og skærpede sanktioner over for de ledige, også de udsatte, og dårligere retssikkerhed for borgerne.

Den 16. november 2018 har regeringen indgået aftale med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet om "mere enkle og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger".

Der er mange pæne ord om, at de skærpede sanktioner og den øgede kontrol over for de ledige ikke må føre til "uhensigtsmæssig sanktionering" over for borgerne, og især de udsatte ledige. Men når man ser på de konkrete forslag i aftalen, så er der intet der styrker borgernes retsstilling.

Læs vores grundige og kritiske gennemgang.

Det er der ellers god grund til. En praksisundersøgelse fra Ankestyrelsen 2017 viste, at ca. 20 % af kommunernes sanktioner over for kontanthjælpsmodtagere var fejlagtige. I andre ca. 20 % var sagen ikke tilstrækkeligt oplyst.

Men i stedet for at stramme op over for Kommunernes praksis, har aftalepartierne valgt at skærpe sanktionerne og "forenkle" dem på en måde, så man svækker borgernes mulighed for at forsvare sig.

Det sker i øvrigt på et helt uoplyst grundlag. Det mindste man kan gøre, inden man strammer loven over for de ledige er at redegøre for, hvor stort problemet er. Det har aftalepartierne ikke ulejliget sig med. Enhedslisten har i begyndelsen af oktober 2018 stillet en lang række spørgsmål om omfanget og karakteren af fejl hos borgerne og kommunerne, og om omfanget og karakteren af socialt bedrageri, men dem har vi endnu ikke fået svar på.

Bevidst snyd og socialt bedrageri skal sanktioneres, ingen tvivl om det. Men der er i forvejen strenge sanktioner over for det, lige som kontanthjælpsmodtagere i stor stil bliver ramt af sanktioner. I 2014 blev der givet ca. 97.000 sanktioner til ca. 16 % af kontanthjælpsmodtagerne (Se rapport)

Regeringen lægger ikke skjul på, at den nye aftale vil føre til flere sanktioner. Samtidig har regeringen og Dansk Folkeparti besluttet at der fra 2019 og fremefter skal skæres ca. 1 mia. kroner på statens refusion til kommunernes beskæftigelsesindsats. Det bekræfter blot den helt forkerte tankegang, som Socialdemokratiet desværre har tilsluttet sig med denne aftale, nemlig at det er vigtigere at straffe de ledige, end at hjælpe dem med vejledning og opkvalificering.

I det følgende gennemgår vi aftalen punkt for punkt.

De alvorligste skærpelse er følgende:

- "Forenklede", men skærpede sanktioner
- Skærpelse af rådighedssanktionen, som også vil omfatte aktivitetsparate
- Rimelige grunde til at sige nej til et job fjernes fra loven
- Afgørelse og partshøring sendes samtidig
- Svækkelse af kravene til kommunernes vejledningsindsats over for borgerne

Åse Barfod og Finn Sørensen 20. november 2018

BilagStørrelse
Gennemgang af aftale om sanktioner.pdf3.03 MB