OK18 på dagsordenen lokalt

750.000 offentlig ansatte skal have en ny overenskomst. Arbejdsgiverne vil ikke give indrømmelser eller lønstigninger, mens fagbevægelsen står sammen om en række rimelige krav.

Enhedslisten har tusinder af offentlig ansatte som medlemmer, og vi har hundrede tusind som stemmer på os. Derfor er OK18 et vigtigt politisk spørgsmål for hele Enhedslisten.

Det er nu det foregår, så det fortjener plads på det førstkommende afdelingsmøde.

På afdelingsmødet
Sæt 15. minutter af på jeres næste møde

 • 5 minutter til at et offentlig ansat medlem forklarer, hvad OK18 handler om – gerne en lokal tillidsvalgt.
 • 5. minutter til medlemmernes konkrete bidrag – lad de medlemmer som selv er offentlig ansatte komme til orde først.
 • 5. minutter til at aftale aktiviteter – dan en gruppe af offentlig ansatte medlemmer, som kan være afdelingens eksperter og hinandens hjælpere, som fx kan holde et offentligt møde (gerne sammen med andre partier og den lokale fagbevægelse).

I arbejdsudvalget

 1. Find et medlem, som er offentlig ansat og gerne tillidsvalgt, der kan fortælle om OK18 på det næste afdelingsmøde.
 2. Aftal hvem der er ansvarlig for kontakt og information til landsorganisationen om OK18, så afdelingen får direkte info.
 3. Send en særlig mail/sms til de af jeres medlemmer om afdelingsmødet, som er krydset af som medlemmer af en fagforening.
 4. Læg pres på borgmesteren og byrådet – stil forslag i byrådet om henvendelse til KL om at indgå i positive forhandlinger. Skriv læserbreve om samme. Lave en demonstration eller synlig markering sammen med kommunens offentlig ansatte, når forslaget behandles.
 5. Lav en liste over hvilke offentlige arbejdspladser i jeres kommune/region, hvor det kan give mening at dele flyers ud – fx rådhuset, sygehuset, skoler, børnehaver, Sosu'ernes mødesteder osv.
 6. Planlæg, hvad afdelingen skal gøre, hvis der kommer konflikt – fx a) synlighed på torvet, trafikknudepunkter og ved de store offentlige arbejdspladser. b) Initiativer i byrådet c) lokal demonstration d) lokal Facebook-kampagne som boostes økonomisk e) alt muligt andet.

På din arbejdsplads

 • Del information om konflikten ud til dine kolleger – få materiale i din fagforening eller fra Enhedslisten.
 • Bed din tillidsrepræsentant om, at I laver et klubmøde eller at bestyrelsen sender en udtalelse til støtte for de offentlig ansatte.
 • Tag del i lokale arrangementer (fx møder, demonstrationer, Facebook) om overenskomsten – solidaritet mellem alle faggrupper betyder meget for dem som skal i konflikt.
 • Bliver der konflikt, så tag snakken op om, hvordan den bliver aktiv for alle ansatte. Hvis du er privatansat, så handler det om synlig solidaritet.


Offentlig ansattes arbejdspladser

 1. Hold hurtigst muligt et møde for alle kolleger – det er meget bedre at snakke om en mulig konflikt i fællesskab, så ingen står alene med bekymringer og tvivl.
 2. Start allerede nu med at informere de borgere, som I hjælper med jeres arbejde, om at konflikten skyldes arbejdsgiverne og de politikere, som i forvejen sparer på velfærden. Bedre velfærd er også bedre vilkår for offentlig ansatte.
 3. Forbered konflikten i god tid. Sørg for at alle kommer med i konflikten – gør det klart for ledelsen, at de ikke skal bryde strejken. En sideeffekt er, at jeres konfliktforberedelser trænger opad og udad, så arbejdsgiverne konstant mindes om jeres stigende villighed til at tage konflikten.
 4. En aktiv konflikt starter med at alle kolleger synes de er inviteret til at deltage – dvs. at alle kolleger tidligt føler sig spurgt og inddraget i, hvordan konflikten skal køre på deres arbejdsplads – jo større lokal medbestemmelse, des større aktivitet og selvtillid i kollektivet.
 5. Konflikten kan ikke vindes af offentlig ansatte alene. Gå over til de nærmeste private arbejdspladser og fortæl om jeres krav. Vær synlige for alle borgere i lokalområdet, så det ikke er arbejdsgiverne og medierne som bestemmer, hvad der er den offentlige mening.