Trepartsaftalen om uddannelse er et skridt frem

Trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse får en positiv, om end behersket, kommentar fra Enhedslisten.

"Samlet set er der tale om en aftale med klare forbedringer, og der er da også tilfredshed med aftalen blandt de faglige organisationer. Det betyder dog på ingen måde, at der er tale om en aftale, der for alvor løser problemet med manglende efteruddannelse til de ufaglærte og faglærte grupper. "
Jakob Sølvhøj, Enhedslistens erhvervsuddannelsesordfører

Der er den 29. oktober indgået en trepartsaftale om Voksen- og EfterUddannelse (VEU) området. Aftalen indeholder en række forbedringer, der formentlig vil kunne stoppe nedgangen i ArbejdsMarkedsUdannelses (AMU)-aktiviteten, og forhåbentlig også føre til en forøget aktivitet. Forbedringerne er dog langt fra tilstrækkelige til få det kraftige løft i aktiviteten, der er behov for.

Den væsentligste forbedring er forhøjelsen af VEU-godtgørelsen på AMU kurserne, der går fra 80 % til 100 % af den maksimale dagpengesats. Det er en forøgelse, der vil være et incitament til øget efteruddannelse for både medarbejdere og arbejdsgivere. Det er også positivt, at Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) tilsvarende hæves fra 80 % til 100 % til forberedende voksenuddannelse (FVU) og ordblindeundervisning (OBU).

Om incitamentet er tilstrækkeligt til at øge efteruddannelsesaktiviteten væsentligt er dog usikkert. Enhedslisten har peget på en forøgelse op til de 125 %, der var satsen for år tilbage.

Aftalen indebærer også en tiltrængt forhøjelse af taksterne i AMU systemet og fjerner omprioriteringsbidraget på AMU området i de kommende fire år. Det vil formentlig fjerne konkurstruslen fra AMU-center Vest og andre AMU centre, der er presset helt i bund økonomisk.

I forhold til det offentlige område giver aftalen forbedrede muligheder for at løfte SOSU-hjælpere op til SOSU-assistenter, og det er også positivt, at aftalen indeholder et nyt udviklingsprogram for videregående efter- og videreuddannelse.

Fra arbejdsmarkedsforskeren Henning Jørgensen fra Aalborg Universitet lyder vurderingen således, at aftalen vil kunne stabilisere søgningen til efteruddannelserne lidt, men ikke medføre det store ryk i folk, der tager efteruddannelse.

Enhedslisten havde et ønske om en langt mere vidtrækkende aftale, som både ville sikre lønmodtagerne kontante rettigheder til efteruddannelse, og flere pligter til arbejdsgiverne om at uddanne arbejdskraften. Samtidig må vi konstatere, at der ikke er sat mål for, hvor meget og hvor mange som skal have et uddannelsesløft. I det perspektiv er aftalen kun et lille skridt på vejen til at sikre lønmodtagerne tilstrækkelige kvalifikationer til fremtidens arbejdsmarked.

Læs trepartsaftalen på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside