Ny ferielov: Enhedslisten støtter ikke milliardgave til arbejdsgiverne

Enhedslisten er tilfreds med, at alle lønmodtagere fremover kan holde ferie med løn i det år, hvor de opsparer feriepengene. Men Enhedslisten mener, det er helt urimeligt, at lønmodtagerne skal tvinges til at låne arbejdsgiverne 75 mia. i op til 60 år. Derfor er Enhedslisten ikke med i aftalen om en ny ferielov, da de andre partier ikke vil drøfte denne urimelighed.

Enhedslistens arbejdsmarkedsordfører Finn Sørensen siger

Det er rigtig godt, at der lægges op til "samtidighedsferie". Det betyder, at alle lønmodtagere kan holde ferie med løn i det år, hvor de opsparer feriepengene, så her får vi rettet op på en meget gammel fejl i ferieloven. Men hvorfor gør vi ikke samtidig op med, at lønmodtagerne skal låne sine feriepenge gratis til arbejdsgiverne.

• Den foreslåede overgangsordning betyder at arbejdsgiverne får lov at skalte og valte med 5 ugers feriepenge, indtil lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet. Det betyder en øget likviditet for arbejdsgiverne på ca. 75 mia. kroner i op til 60 år, som kun skal forrentes med lønudviklingen. Det giver arbejdsgiverne mulighed for en voldsom nettofortjeneste på 20-30 mia. kr.

• Jeg synes, at arbejdsgiverne har fået en helt urimelig indrømmelse for at være med til en lovændring, der ville blive gennemført under alle omstændigheder på grund af et EU-direktiv.

• Jeg er samtidig bekymret over, hvad konsekvenserne er for beregningen af folkepensionen, når man får udbetalt feriepengene. Som jeg ser det, kan man risikere at udbetalingen af de tilbageholdte feriepenge vil blive modregnet i det særlige pensionstillæg. Hvis det er tilfældet, så bliver alle de lavtlønnede snydt for deres egne penge. Det skal vi have afklaret i lovbehandlingen.

Fakta om arbejdsgivernes gevinst:

I dag:
• Arbejdsgiverne har i dag en årlig likviditet på 85 mia. kr.
• Arbejdsgivernes årlige rentegevinst er i dag på 4,1-4,3 mia. kr.
• Arbejdsgivernes nettogevinst er i dag på 1,5 mia. kr. (rente minus løn)

Overgangsordning:
• Arbejdsgiverne får et lån på 70-75 mia. kr. i op til 60 år. (Betænkningen s. 192)
• Lønmodtagernes penge udbetales først ved folkepension eller når vedkommende forlader arbejdsmarkedet. (Betænkningen s. 183)
• Lønmodtagernes penge reguleres kun med lønudviklingen. (Betænkningen s. 184)
• Arbejdsgiverne får en netto rentegevinst på 20-30 mia. kr. i perioden. (Beregning herunder)
• Herudover lægges der op til, at arbejdsgiverne skal modtage en årlig statslig kompensation på op til 400 millioner kr. – Akkumuleres disse tilskud, så skal arbejdsgiverne modtage yderligere godt 17,112 mia. kr. i skattelettelser. (Betænkningen s. 98-202, egne beregninger).

Eksempler på tab for forskellige lønmodtagere

• En 25-årig butiksansat på HK overenskomstens mindsteløn vil miste 64.960 kr.
• En 25-årig tømrer på gennemsnitindkomst vil miste 147.598 kr.
• En 20-årig metalarbejder i Hovedstaden vil miste 214.676 kr.
• En 35-årig akademiker med en månedsløn på 45.000 vil miste 110.000 kr.

Tabet for lønmodtageren fremkommer, på følgende måde: Fx har en gennensnitlig lønmodtager (i flg. Danmarks Statistik) en årsløn på 377.749 kr. Feriepenge af det beløb svarer til 47.219 kr. Hvis det beløb forrentes med den forventede lønudvikling på 3 % årligt i 45 år, så vokser det med renters rente til 178.562 kr. Men i den nye ferielov får arbejdsgiverne lov til at beholde feriepengene, og de kan så investeres til en gennemsnitsrente på 4,5 % årligt. Det betyder at de 47.219 kr. vokser til 326.160 kr. Derfor mister en 25-årig lønmodtager med gennemsnitsløn 147.598 kr.