Fagbevægelsen må i offensiven for velfærd, social tryghed og solidarisk omfordeling

Udtalelse fra Enhedslistens faglige landskonference 7. - 8. oktober 2017

Danmark er et rigt land, og det går godt, siger statsministeren. Så er det på tide, at vi almindelige danskere mærker det. For vi kan ikke se det på lønsedlen. Vores stressramte kolleger ser det heller ikke. Og de syge, de arbejdsløse, kontanthjælpsmodtagerne eller flygtningene synes heller ikke, at det går godt.

Det går helt sikkert godt for de rigeste, der nyder godt af virksomhedernes milliard store overskud og skattelettelser. Men det er ikke vores målestok. Hvis de syge ikke har råd til medicin, kontanthjælpsmodtageren må gå sulten i seng sidst på måneden og pensionisten ikke kan få skiftet sin ble, så har vi ikke rigtig velfærd, men social utryghed.

Vi har fået nok af ti års løntilbageholdenhed, arbejdspres og besparelser på velfærden.
Tiden er kommet til, at lønmodtagerne forlanger en større andel af velstanden, og får genoprettet velfærden og den sociale tryghed. Derfor bakker vi aktivt op bag "Danmark for velfærd", og vil bidrage i vores fagforeninger, forbund og kommuner til at gøre 7. november til en stor demonstrations- og aktivitetsdag.

Tiden er kommet til, at lønmodtagerne får en større del af overskuddet i de private virksomheder. Vi deler skuffelsen over overenskomstresultatet på det private arbejdsmarked sammen med det store mindretal, som stemte Nej til de faglige topfolks magre forhandlingsresultater, herunder øget arbejdstid. Vi håber, at lønmodtagerne tager en større bid af kagen ved de lokale forhandlinger, og lover opbakning, hvis de skal strejke for et resultat.

Tiden er kommet til, at de offentligt ansatte belønnes for deres uselviske indsats til gavn for velfærden. Overenskomstforhandlingerne i de kommende måneder på det offentlige område skal udmunde i markante forbedringer af løn- og arbejdsforhold for de lavest lønnede og kvinderne. Det er positivt, at de offentlig ansattes fagforbund har aftalt en musketer ed, som bl.a. skal sikre at lærerne for forhandlet deres arbejdstid. Enhedslistens faglige folk vil arbejde for solidariske kronestigninger og fælles kamp mod forringelser. Arbejdstidsaftalerne skal ikke forringes, men tværtimod forbedres til gavn for de ansatte og deres arbejdsmiljø.

Tiden er kommet til, at lønmodtagerne siger stop for mere arbejdspres. Vi skal ikke blive syge, udsat for ulykker eller blive totalt nedslidt, når vi går på arbejde. Det seneste tiår har budt på en massiv negativ udvikling af arbejdsmiljøet, samtidig med at Folketingets flertal vil tvinge os til at arbejde længere gennem resten af livet. Det skal stoppes nu.

Fagbevægelsen må i offensiven for velfærd, social tryghed og solidarisk omfordeling.
Der er brug for at fagbevægelsen skifter beskedenheden ud med handlekraft. Fagbevægelsen er Danmarks stærkeste netværk, og vi kan forandre Danmark, hvis vi tør sætte en politisk og faglig kurs, der er baseret på medlemmernes behov og ønsker om velfærd og omfordeling.

Der er brug for en kursændring i dansk fagbevægelse. Fagbevægelsen er sat i verden for at skaffe medlemmerne bedre vilkår, uanset regeringens sammensætning og om statsministeren er socialdemokrat.

Der er brug for at fagbevægelsen højlydt forsvarer den sociale tryghed, og særligt gør sig til talerør for ordentlige vilkår til de mange tusinder af reformramte, der er ramt af fattigdom og systemets mishandling.

Der er brug for, at fagbevægelsen erkender, at store forbedringer ikke kommer uden klassekamp, og først kommer, når medlemmerne er aktivt mobiliseret og strejkevåbenet tages i anvendelse.