Faglig Landskonference 7. – 8. oktober 2017 i København

Enhedslistens faglige medlemmer har gang i velfærdskampen. Vi var med til at påvirke OK17, og vi skal være med til at skabe optimisme om OK18. Lars Løkkes 2025-plan og højere pensionsalder skal bekæmpes. Den 21. november er der Kommunal og Regionsrådsvalg, Enhedslisten sætter fokus på velfærden for borgere og ansatte.

Vi er i gang med at opbygge et meget stærkere fagligt arbejde i Enhedslisten, bl.a. via faglige netværk og Regionale udvalg. Det og meget mere skal Enhedslistens fagligt aktive medlemmer tale om på faglig landskonference. Det er her vi udveksler erfaringer fra den faglige kamp, bliver klogere politisk og tager fælles beslutninger om Enhedslistens faglige holdninger og handlinger.

Derfor, hvis du er fagligt aktiv, hvis du vil bidrage til netværksopbygning og til at få det regionale faglige arbejde op i gear, så kom og vær med.

Målet er at vi bliver styrket i fagbevægelsen og at vi som parti bliver styrket ved valget den 21 november.

Dagsorden

Lørdag 7. oktober

10.30 – 11.00 Indskrivning

11.00 – 11.15 Velkomst og valg af dirigenter og referenter

11.15 – 12.15 Status på Enhedslistens faglige arbejde
- Oplæg (15 min.) v. Anders Olesen, Faglig koordinator
- Herefter samtaler ved bordene (30. min.)
- Opsamling i Plenum (15 min)

12.15 – 13.00 Frokost

13.00 . 15.00 30 timers arbejdsuge, OK2018, arbejdsmiljø og Der Er Råd
Først 4 plenumoplæg (4 x 5 min.) derefter workshops
1. 30 timers arbejdsuge ved/ Rasmus Bredde tillidsrepræsent 3F
2. OK 2018 i den offentlige sektor v/ Mona Strib, Næstformand FOA
3. Arbejdsmiljø i offensiven ved/ Christian Juhl
4. Der er råd ved/Jakob Nerup
Alle grupper diskuterer hvilke konkrete handlinger der kan følges op med - Tilbagemelding til plenum (4x5min)

15.00 -15.15 Pause

15.45- 17.15 Kommunal og Regionsrådsvalg
Vi skal bruge de mange nye erfaringer fra det kommunale oprør til målrettet at styrke vores positioner i kommunal og regionalråd.
Først 3 plenumoplæg (4 x 7 min.) derefter gruppe arbejde
-oplæg ved Per Clausen, Ålborg
-oplæg ved Else Kayser, Region Midtjylland
-oplæg Ninna Hedeager Olsen, Spidskandidat (Ø) København
Gruppearbejde i de fem region
Emner: Etablering af regionale faglige udvalg og planlægning af initiativer der kan spille ind i valgkampen og i den generelle velfærdskamp.
Tilbagemelding til plenum (5x5min)

17.15 – 17.30 Pause

17.30 – 18.30 Faglige netværksmøder
Alle faglige netværk opfordres til at arbejde målrettet med tilmeldinger til Konferencen, således at netværkene kan videre udvikles.

18. 30 – 19.30 Aftensmad

20.00 – 22.00 Socialt samvær med fællessang og hygge
Der arbejdes med et historisk indslag vedr. større mobiliseringer og konflikter

Søndag 8. oktober

9.00 – 10.30 Workshops om arbejdsløshed/reformramte, pension/tilbagetrækning, atypiske ansættelser/prekære vilkår og internationale initiativer.
Først 4 plenumoplæg (4 x 5 min.), derefter workshops
1. Arbejdsløshed og de reformramte ved/ Vibeke Kold
2. Pension og tilbagetrækning ved/ Finn Sørensen
3. Atypiske ansættelser og prekære vilkår ved/Janne Glerup
4. Internationale initiativer ved/Mads Bruun Pedersen
Alle grupper diskuterer, hvilke konkrete handlinger, der kan følges op med
Tilbagemelding til plenum (4x5min)

10.30 – 10.45 Pause – Skriv jer på opstillingsliste til FLU og sekretariat

10.45 – 11.55 Udvikling af Danmark for velfærd. Hvordan får vi opbygget faglig og politisk kampkraft og hvordan får vi de sociale bevægelser koblet med fagbevægelsen?
3 oplæg á 10. min.,
Oplæg fra fagbevægelse v/ Ole Zander FOA
Oplæg fra sociale organisationer v/ NÆstehjælperne
Oplæg fra HB
Snak i grupper i 20 minutter
Tilbagemelding til plenum 20 minutter

11.55-12.45 Selvstændigt ungdomsarbejde i fagbevægelsen
2 oplæg af 10 minutter
- Oplæg ved SUF
- Oplæg ved BJMF ungdom v/ JOnas Solberg
Snak i grupper i 15 minutter
Tilbagemelding til plenum 15 minutter

12.45 – 13.15 Frokost – Frist for opstilling til FLU og sekretariat

13.15 – 15.00 Faglig opbygning i Enhedslisten
a) Opsamling i plenum af netværkenes beslutninger (30 min.)
c) Mål- og handlingsplan – faglige hovedprioriteter v. Anders Olesen (30 min.)
d) Årsmøde i enhedslisten, hvilke faglige kammerater stiller op til FT og HB
(15min)
d) Valg af Fagligt Landsudvalg og sekretariat (30. min.)
15.00 – 15.15 Afslutning

PRAKTISKE INFORMATIONER
Den faglige landskonference afholdes i København 7. og 8. oktober Hos 3F København, Peter Ibsens vej, Nordvest.
Tilmeld dig: klik her: Når du har tilmeldt dig, så modtager du en mail på, at du er tilmeldt.
• Du får tilsendt materialer via mail.
• Overnatning: Prøv først om du selv kan skaffe en seng hos venner i København. Lykkes det ikke, så skriv en mail til [email protected] senest 5. oktober.
• Københavnere: Har du mulighed for at have en eller flere kammerater boende mellem den 7. og 8 oktober så send en mail til [email protected] senest 5. oktober
• Børnepasning – send en mail senest 5. oktober til [email protected], så vi kan skaffe børnepassere (der bliver et spændende program for børnene)

Følg med i Enhedslistens faglige arbejde: www.faglig.enhedslisten.dk og  Facebook/Enhedslisten - Faglig

 

BilagStørrelse
Dagsorden Faglig Landskonference 7 og 8 oktober 2017 tilrettet 06 09 17 (002).pdf170.33 kB