OK 2010: Respekt og retfærdighed

Enhedslistens HK-gruppe har som opvarmning til overenskomstforhandlingerne på det private arbejdsmarked udgivet en folder med titlen "OK2010 Respekt og retfærdighed". Læs teksten fra folderen her - og hent den som pdf.

Vi ønsker:
  • ligeløn
  • 20.000 i mindsteløn
  • sikring af reallønnen
  • bedre forhold for skiftehold
  • afskaffelse af 50 %-reglen
Vi er aktive HK’ere, som arbejder for kontante forbedringer og en stærk kampagne til overenskomsten fra HK og resten af fagbevægelsens side.

MINDSTELØN PÅ 20.000
Danmarks lavestlønnede står i butikker, gør rent, sidder på kontor og arbejder i servicebranchen. Vi arbejder meget tidligt om morgenen, sent om aftenen og i weekenderne. Mange får kun 16.000 om måneden for fuldtidsarbejde. Vi forlanger 20.000 i mindsteløn.

Vi kræver respekt og anerkendelse for vores indsats. Uden os ville Danmark gå i stå, nullermændene tage magten og kølediske være tomme.
Vi ønsker, at hele fagbevægelsen – også de højtlønnede – denne gang udviser solidaritet og sætter lavtlønnede forrest. Vi er din familie, din nabo og dem, du møder hver dag.

Lønkravene skal stilles i kroner – ikke i procenter! En halvtresser batter lige meget for den højtlønnede akademiker som for HK’eren, men det gør 10 % ikke. Procentkrav fastholder uligheden, kronekrav mindsker den.

LIGELØN
Kvinder får 17 % mindre i løn end mænd for det samme arbejde. Pensionsopsparingen er 30-40 % lavere.

Vi forlanger fokus på ligeløn. Det vigtigste er en generel forhøjelse af lønnen til de lavtlønnede i butikker, kontor og service. Og vi vil have pension under barsel.

DER ER RÅD
Dansk Supermarked havde et overskud på 1 milliard sidste år. ISS tjente 3,5-4 milliard, COOP 722 millioner… og man kunne blive ved. Vi har leveret så rigeligt vores del til det resultat. Vi vil som minimum have sikret reallønnen og vores del af overskuddet.

Der er hverken fornuft eller retfærdighed i løntilbageholdenhed. Erfaringen viser, at lønnedgang ikke sikrer arbejdspladserne, men højst udskyder fyringerne.

LETTERE LIV PÅ SKIFTEHOLD
Krav om 24-timers service betyder at flere og flere arbejder på skiftehold om natten, om aftenen og i weekenderne. Vi mister socialt liv og nedslides langt hurtigere.

Vi mener, at ansatte på skiftehold skal have afgørende indflydelse på arbejdets tilrettelæggelse. Vi skal have kortere arbejdstid og til fuld løn.

VÆK MED 50 %-REGLEN
Kontoransatte i det private er udsat for diskrimination. Vi kan ikke forlange overenskomst, uden at mindst 50 % af de ansatte på den enkelte arbejdsplads er medlemmer af HK. Det er et fortidslevn, som vi skal have afskaffet nu.

Vi kræver og forventer solidaritet fra alle andre forbund, så HK’ernes krav til afskaffelse af 50%-reglen opfyldes.

ÅBENHED OG STYRKE
Fagbevægelsen kan opnå store resultater til OK2010. Spørgsmålet er, om vi, vores kollegaer og faglige ledere vil og tør bruge vores kollektive styrke. Vi så, at de offentligt ansatte, med FOA og hjemmehjælperne i spidsen, kunne vinde. Fordi de førte kampagne og mobiliserede. Og fordi de turde strejke.

Det er medlemmernes indsigt og sammenhold, som er fagbevægelsens egentlige styrke. Inddragelse af menige medlemmer og tillidsvalgte ude på arbejdspladserne skal prioriteres højt både før, under og efter forhandlingerne. Information og diskussion skal løbende bredes ud f.eks. via medlemsblade, hjemmesider, lokale møder, facebookgrupper, nyhedsmails og sms’er til interesserede.

Vi kan, hvis vi vil!

Styrk HK og den levende fagbevægelse!
Enhedslistens HK-gruppe er aktive HK’ere som mødes for at udveksle erfaringer, diskutere og planlægge fælles aktiviteter for vores faglige
arbejde i HK og på vores arbejdspladser. Blandt vores politiske mærkesager er:
  •  
  • Mere demokrati og medlemsaktivitet i HK
  • Stop for liberalisering af lukkeloven
  • Forsvar og udbyg den offentlige velfærd
Bliv en del af HK-netværket i Enhedslisten, hvor du får information, kan være med i diskussionerne og ikke mindst være aktiv sammen med os andre.

Bliv medlem af Enhedslisten. Partiet der altid står på arbejdernes og den levende fagbevægelses side. Klik her!

Download denne folder i printversion nedenfor
BilagStørrelse
HK-folder_final_version1.pdf167.04 kB