Finanslov 2018: Skattelettelser til de rige - besparelser på arbejdsmiljø og velfærd

Skattelettelser og besparelser på velfærden er hovedelementerne i regeringens forslag til finanslov for 2018. Det kommer oveni skatte- og erhvervsudspil, som i den grad forgylder de rigeste uden hensyn til klima eller velfærd. Læs Enhedslistens notat.

EL: Stor tidsel i ny ferielov

Enhedslisten er tilfreds med, at alle lønmodtagere fremover kan holde ferie med løn i det år, hvor de opsparer feriepengene. Men Enhedslisten mener, det er helt urimeligt, at lønmodtagerne skal tvinges til at låne arbejdsgiverne 75 mia. i op til 60 år, og at arbejdsgiverne derudover får yderligere lempelser. Det er dokumenteret et et notat fra Enhedslisten.

Enhedslistens arbejdsmarkedsordfører Finn Sørensen siger:

Enhedslistens input til en ny arbejdsløshedspolitik 2017

TRYGHED – RESPEKT – RETTIGHEDER

GIV DE ARBEJDSLØSE TROEN OG HÅBET TILBAGE - læs Enhedslistens input til en ny arbejdsløshedspolitik

Det er hårdt at være arbejdsløs, og i løbet af de sidste 15-20 år er det blevet stadig hårdere.

Derfor er der brug for en ny arbejdsløshedspolitik, der ikke bygger på tvang, kontrol og sanktioner, men i stedet giver de arbejdsløse tryghed, respekt og rettigheder på vejen tilbage til arbejdsmarkedet.

Forslag til forenkling af beskæftigelsesindsatsen

Som led i beskæftigelsesreformen af 2015 besluttede forligspartierne, at beskæftigelseslovgivningen skulle forenkles. Beskæftigelsesministeren har derfor bedt parterne og andre om at komme med forslag til, hvor der kan forenkles i beskæftigelsesindsatsen.

I dette papir kan I se, hvordan Enhedslistens arbejdsgruppe om beskæftigelsesindsatsen ser muligheder for forenkling.

Faglig Landskonference 7. – 8. oktober 2017 i København

Enhedslistens faglige medlemmer har gang i velfærdskampen. Vi var med til at påvirke OK17, og vi skal være med til at skabe optimisme om OK18. Lars Løkkes 2025-plan og højere pensionsalder skal bekæmpes. Den 21. november er der Kommunal og Regionsrådsvalg, Enhedslisten sætter fokus på velfærden for borgere og ansatte.

Fagforeningsformænd: Afskaf produktivitetskravet i regionerne

Afskaf produktivitetskravet i regionerne

Appel til Folketingets Finansudvalg om at afskaffe produktivitetskravet på 2 % i regionerne

14. juni 2017

Kære Medlemmer af Folketingets Finansudvalg

Regeringen og Danske Regioner kunne ikke finde en løsning på at få afskaffet produktivitetskravet på 2 %. I stedet er man blevet enige om at nedsætte et udvalg. Mens dette udvalg arbejder, fortsætter presset på personale og patienter.