Fagligt nyhedsbrev arbejdsmiljø

Lige om lidt kommer der en finanslov, hvor der igen skæres på Arbejdstilsyn og forebyggelse. I maj viste det sig, at regeringens arbejdsmiljøplan fra 2011 ligger i ruiner. Psykiske arbejdsmiljø-problemer stiger, skelet- og muskelbelastningerne vokser og også alvorlige ulykker ligger alvorligt højt.

Det bliver kun værre, så jeg synes, at der skal handles omgående. Vores arbejdsmiljø er alt for vigtigt til at vi sidder med hænder i skødet. Det koster dyrt for den enkelte, der rammes af ulykke, nedslidning og stress, og det koster milliarder for samfundet.

Regeringens beskæftigelsesforslag: Spareøvelse forklædt som forenkling

Enhedslisten har ikke mange rosende ord til overs for regeringens udspil til forenkling af beskæftigelsesindsatsen. Partiet mener, at de få gode initiativer dækker over en spareøvelse, der bare vil føre til mere meningsløs aktivering.

Læs Enhedslisten notat om regeringens forslag.

Enhedslistens arbejdsmarkedsordfører Finn Sørensen siger:

Ny arbejdsskadelov: Enhedslistens forslag og kritiske kommentarer

Folketinget skal snart vedtage en ny arbejdsskadelov. Det har Enhedslisten nogle skarpe bud på, som du kan læse herunder.

Der er nu gået to år siden et ekspertudvalg kom med en række anbefalinger. Enhedslisten ekspert, Åse Barfod, har gennemgået anbefalingerne, og har en lang række kommentarer og alternative anbefalinger. Det kan du læse om i " "Notat om Ekspertudvalgets anbefalinger til et nyt arbejdsskadesystem. "

Ny ferielov: Enhedslisten støtter ikke milliardgave til arbejdsgiverne

Enhedslisten er tilfreds med, at alle lønmodtagere fremover kan holde ferie med løn i det år, hvor de opsparer feriepengene. Men Enhedslisten mener, det er helt urimeligt, at lønmodtagerne skal tvinges til at låne arbejdsgiverne 75 mia. i op til 60 år. Derfor er Enhedslisten ikke med i aftalen om en ny ferielov, da de andre partier ikke vil drøfte denne urimelighed.

Enhedslistens arbejdsmarkedsordfører Finn Sørensen siger

Trepartsaftalen om uddannelse er et skridt frem

Trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse får en positiv, om end behersket, kommentar fra Enhedslisten.

"Samlet set er der tale om en aftale med klare forbedringer, og der er da også tilfredshed med aftalen blandt de faglige organisationer. Det betyder dog på ingen måde, at der er tale om en aftale, der for alvor løser problemet med manglende efteruddannelse til de ufaglærte og faglærte grupper. "
Jakob Sølvhøj, Enhedslistens erhvervsuddannelsesordfører

Fagbevægelsen må i offensiven for velfærd, social tryghed og solidarisk omfordeling

Udtalelse fra Enhedslistens faglige landskonference 7. - 8. oktober 2017

Danmark er et rigt land, og det går godt, siger statsministeren. Så er det på tide, at vi almindelige danskere mærker det. For vi kan ikke se det på lønsedlen. Vores stressramte kolleger ser det heller ikke. Og de syge, de arbejdsløse, kontanthjælpsmodtagerne eller flygtningene synes heller ikke, at det går godt.