OK2017: Vi stemmer NEJ

Udtalelse fra Enhedslistens Faglige Landsudvalg

Der er netop blevet udfærdiget et mæglingsforslag af forligsmanden, omhandlende de mange overenskomster, der skal fornys for de fleste privatansatte på det danske arbejdsmarked. I virkeligheden afstemmer man ikke kun sit eget overenskomstforlig, men en samlet forligsskitse, som inkluderer alle faggrupper og områder. Mæglingsforslaget skal nu til afstemning blandt fagforbundenes medlemmer. Afstemningen skal være afsluttet inden den???

Tre grunde til nej

OK2017: Butiksoverenskomsten - en kritisk gennemgang

Da der er tale om en minimallønsoverenskomst, overtager forliget hovedpunkterne fra industriforliget.

OK2017:Kritisk gennemgang af transportforliget

Transportforliget har de samme grundelementer, som aftalen på industriens område. Dog er der en række særlige ændringer omkring social dumping, som vurderes i denne kritiske gennemgang.

Konference: Sundhed for alle – Visioner for et bedre sundhedssystem

Hvad er sundhedssystemets tilstand og hvad kommer efter New Public Mangement?
Ulighed i sundhed - hvordan ser den ud og hvad gør vi ved den?

Enhedslisten Region Sjælland og Region Hovedstaden afholder sundhedspolitisk konference lørdag 6. maj 2017 i Fællessalen på Christiansborg.

Byggeriets overenskomst - en kritisk gennemgang

Byggeriets arbejdsgivere og 3F har indgået en ny overenskomst. Den bygger i det væstligste på de samme elementer og økonomiske rammer som industriforliget.

Enhedslisten har udarbejdet en kritisk gennemgang af de aftalte overenskomstprotokollater.

OK2017: Kritisk og detaljeret gennemgang af industriforliget

Enhedslistens faglige landsudvalg har udarbejdet en kritisk og detaljeret gennemgang af industriforliget.

Det er udarbejdet af Bent Moos m.fl.

Gennemgangen af forliget viser at