Aftale om ressourceforløb løser ikke problemet

6. februar indgik forligskredsen om førtidspension en aftale om en mindre lovændring, der siger at ressourceforløb skal være "relevante" med henblik på en "realistisk forventning" om udvikling af arbejdsevne. Forligspartierne (regeringen, RV, S, SF) erkender at det i bedste fald blot vil føre til at lidt flere får førtidspension lidt tidligere.

Skatteaftalen er asocial

Skatteaftale angriber tryghed for lønmodtagerne

Enhedslisten raser over den blå skatteaftales skærpelse af kravene til at få dagpenge og andre forsørgelsesydelser. Det er et bevidst forsøg på at skabe en stor gruppe fattige, der kan bruges til at presse lønnen ned, siger partiet.

Enhedslistens beskæftigelsesordfører, Finn Sørensen, siger:

OK2018: Forhandlingerne står stille – tryk på fra neden

De offentlige arbejdsgivere sidder med armene over kors i forhandlingerne. De vil ikke give lærerne en arbejdstidsaftale. De vil ikke sikre frokostpausen. De vil ikke skabe ligeløn. De vil ikke give et generelt lønløft eller garantere reallønnen. Det skal vi ikke finde os i for der er rigeligt råd til forbedringer.

Læs Enhedslistens nye folder om OK18

Det store feriepengetyveri

Torsdag d. 25. januar vedtog et enigt folketing en ny ferielov. Det er rigtig godt. Det betyder nemlig, at vi fremover kan holde ferie i samme år, som vi optjener feriepengene. Det er til gavn for de nye på arbejdsmarkedet, og til gavn for alle, fordi vi så får vores feriepenge nogenlunde samtidig med, at de bliver optjent.

Men samme dag stak de andre partier i folketinget fingrene dybt ned i lønmodtagernes lommer og forærede arbejdsgiverne ca. 34 mia. kroner.

Støt velfærdens helte i OK2018

Enhedslisten fagligt aktive medlemmer vil deltage aktivt i fagbevægelsens kamp for bedre løn- og arbejdsvilkår ved overenskomsten for offentligt ansatte.

Her kan du læse om vores konkrete handlinger

Notat om forhandlingsregler i det offentlige

Enhedslistens Faglige landsudvalg udtaler

ALKA må ikke blive fagbevægelsens DONG-sag

I denne weekend og næste uge skal de store forbund i LO tage stilling til om ALKA skal sælges. Løftet om mange hundrede millioner i fagbundskassen kan lyde tillokkende. Men gevinsten er kortsigtet og salget er på sigt en dårlig forretning for alle Danmarks lønmodtagere.

Som det var tilfældet med DONG, så kan LO-forbundene få en samlet købssum til værdi af mange milliarder. Men hvad nu, hvis det er for billigt, for dumt og farligt? Det er en beslutning, som ikke kan gøres om og rækker generationer frem i tiden.