Fuld opbakning til strejkende skraldemænd

Bak op om de strejkende skraldemænd fra HCS. Så klart er budskabet fra Enhedslistens faglige konference, der lørdag d. 30. oktober havde besøg af tre repræsentaner for de aktionerende skraldemænd. De fortalte om baggrunden for konflikten, der handler om et årelangt dårligt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Oprettelse af faglige netværk er godt igang

Tre faglige netværk er nu dannet som udmøntning af Enhedslistens beslutning om dobbeltorganisering.

På årsmødet i maj blev det besluttet, at der skal oprettes en række faglige netværk inden for forskellige brancher og sektorer med henblik på at styrke Enhedslistens faglige arbejde. For at sætte gang i etableringen af netværk er alle Enhedslistens medlemmer blevet bedt om at oplyse om deres erhverv og faglige tilknytning. 

Enhedslisten bakker op om skraldefolk

SkraldelogoEnhedslistens hovedbestyrelse vedtog i weekenden, at sende 2000 kr. i støtte til de fyrede renovationsarbejdere fra HCS.

Hovedbestyrelsen vedtog samtidig følgende udtalelse:
HCS-konflikten er et godt eksempel på at den daglige renovation er alt for vigtig til at overlade til et privat firma, som ikke kan finde ud af at behandle sine medarbejdere ordentligt. Skraldemændene hos HCS på den Københavnske Vestegn har som alle andre ret til sikkerhed på arbejdspladsen, ordentligt arbejdsmiljø og en fair behandling.

Et stort LO-forbund er en gave til græsrødderne

Sådan lyder den opsigtvækkende analyse fra venstrefløjen i fagbevægelsen, efter 3F’s formand har lagt i ovnen til den helt store debat om fagbevægelsen fremtid.

 

Overenskomst-konference udskudt

En landsdækkende konference skulle d. 29. august have været startskuddet til OK2010. Arrangørerne af konferencen besluttede imidlertid at udskyde den, da de vurderede, at det var for tidligt at afholde en sådan konference.

Konferencen vil i stedet for blive gennemført senere på året, da arrangørerne vurderer, at der er stor interesse blandt tillidsfolk og fagligt aktive for en sådan konference.

Travlt efterår for fagligt aktive

De kommende måneder bliver en travl tid for Enhedslistens fagligt aktive med mange aktiviteter både udadtil og indadtil. De kommende aktiviteter blev drøftet, da Fagligt Landsudvalg (FLU) mødtes lørdag d. 8. august.