Stop social dumping

Der blev givet konkrete og kontante svar på konferencen d. 2. december 2010. 185 faglige tillidsrepræsentanter var forsamlet og opfordrer til fælles kamp mod social dumping.

Arbejdsmiljø - hvordan går det?

Så er nyeste arbejdsmijøstatus fra Enhedslistens arbejdsmiljøudvalg på gaden. (Ajourført maj 2010)
Hent den nedenfor.

Demo: Nej til pakken

Nej til pakken

Demonstration mod regeringens spareplan tirsdag d. 8. juni kl. 16.30 på Christiansborg Slotsplads

 

Nye forringelser af arbejdsmiljøloven

Tirsdag d. 23. februar førstebehandlede folketinget et forslag til ændring af arbejdsmiljøloven. Forslaget, der er et resultat af trepartsforhandlinger mellem LO, DA og Arbejdstilsynet, forringer på en række områder mulighederne for et effektivt sikkerhedsarbejde på virksomhederne.

Landsdækkende OK-konference 1. marts

Den 1. marts udløber overenskomsterne på det private arbejdsmarked. En række fagforeninger samlet i OK-2010 Initiativet indkalder derfor til landsdækkende tillidsmandskonference samme dag. Konferencen skal bruges til at diskutere kravene til en overenskomst, og hvilke initiativer der kan tages for at skabe mobilisering bag kravene.

OK2010-initiativet vil på konferencen komme med oplæg om, hvad der bør gøres for at sikre en overenskomst, der opfylder fagbevægelsens centrale krav.

Fagbevægelsen til kamp for velfærd til alle

Fagbevægelsen har en vigtig politisk rolle at spille og skal mobilisere til kamp for en ny regering og øget velfærd, lyder opfordringen fra faglige ledere fra de tre arbejderpartier

Der var hug til både fagbevægelsen og de politiske partier, da Enhedslistens faglige konference d. 6. februar havde inviteret gæster ude fra til at lægge op til debat om fagbevægelsens rolle i kampen for en ny regering.