Fagforeningsformænd: Afskaf produktivitetskravet i regionerne

Afskaf produktivitetskravet i regionerne

Appel til Folketingets Finansudvalg om at afskaffe produktivitetskravet på 2 % i regionerne

14. juni 2017

Kære Medlemmer af Folketingets Finansudvalg

Regeringen og Danske Regioner kunne ikke finde en løsning på at få afskaffet produktivitetskravet på 2 %. I stedet er man blevet enige om at nedsætte et udvalg. Mens dette udvalg arbejder, fortsætter presset på personale og patienter.

Der brug for et nyt forhandlingssytem

Det blev et lille Ja til mæglingsforslaget, men det kom på trods af et samlet Nej i NNF, 3F og i særdelshed i 3F's byggegruppe, hvor tre fjerdedele stemte Nej. Erfaringerne med forhandlingsforløbet, og ikke mindst det meget forskellige afstemningsresultat, er debatten om forhandlingssystemet på det private arbejdsmarked endnu engang blusset op.

OK2017: Mæglingsforslaget - en kritisk gennemgang

Nu skal der stemmes om overenskomsterne på det private arbejdsmarked. Desværre er langt flere grunde til at stemme nej end ja. Enhedslisten har foretaget en kritisk gennemgang og konklussionen er:

OK2017: Vi stemmer NEJ

Udtalelse fra Enhedslistens Faglige Landsudvalg

Der er netop blevet udfærdiget et mæglingsforslag af forligsmanden, omhandlende de mange overenskomster, der skal fornys for de fleste privatansatte på det danske arbejdsmarked. I virkeligheden afstemmer man ikke kun sit eget overenskomstforlig, men en samlet forligsskitse, som inkluderer alle faggrupper og områder. Mæglingsforslaget skal nu til afstemning blandt fagforbundenes medlemmer. Afstemningen skal være afsluttet inden den???

Tre grunde til nej

OK2017: Butiksoverenskomsten - en kritisk gennemgang

Da der er tale om en minimallønsoverenskomst, overtager forliget hovedpunkterne fra industriforliget.

OK2017:Kritisk gennemgang af transportforliget

Transportforliget har de samme grundelementer, som aftalen på industriens område. Dog er der en række særlige ændringer omkring social dumping, som vurderes i denne kritiske gennemgang.