Faglig i Enhedslisten

Enhedslisten tillægger arbejdet i fagbevægelsen stor værdi. Fagforeningerne er arbejderklassens vigtigste masseorganisationer. Uden stærke fagforeninger, intet demokrati, ingen velfærd.
 
Derfor er medlemmer af Enhedslisten aktive i klubben på arbejdspladsen og i fagforeningen, og de vælges ofte til faglige tillidsposter på alle niveauer.
 
Enhedslisten har klare målsætninger med arbejdet i fagbevægelsen. Fagforeningerne skal udvikles til kamporganisationer. Det betyder ikke, at strejke er svaret på alle problemer. Det drejer sig om at aktivere medlemmerne, så de selv i det daglige kæmper for løn- og arbejdsvilkår og for de nødvendige ændringer af samfundet.
 
Det kræver en stor omstilling af de fleste fagforeningers arbejde, og en kulturrevolution i fagbevægelsen som sådan. Der er for meget pamperi og bureaukrati, og for lidt kampånd, demokrati og solidaritet. Der er for meget kamp OM medlemmerne, for lidt kamp FOR dem.
 
Det kræver, at de socialistiske kræfter i fagbevægelsen samler sig – ikke for at lave en ”alternativ fagbevægelse” eller en ”fagopposition” – men for i fællesskabv at kunne styrke den demokratiske og solidariske linje.

Enhedslisten tilbyder at være rammen for dette arbejde. Hvis du er fagligt aktiv og socialist, så hører du hjemme i Enhedslisten!