overenskomst

OK2013: Hårde forhandlinger i gang

 De offentlige overenskomstforhandlinger er i fuld gang. Rød+Grøn har bedt Enhedslistens faglige sekretær, Rasmus Bredde, fortælle om de vigtigste stridspunkter i forhandlingerne.

Det er nu vi skal stå fast

Flyer uddelt af Enhedslistens Lærernetværk i forbindelse med Danmarks Lærerforenings store Tillidsrepræsentantmøde tirsdag den 5. marts.


CFU-forliget: OK13 i staten

Overenskomstforliget på det statslige område mellem CFU og Finansministeriet betyder et reallønsfald og er i øvrigt præget af, at de faglige organisationer har været i en meget defensiv position. De har stået over for en finansminister, der er gået benhårdt efter at få et gennembrud på fronter, som hans forgænger ikke magtede, samtidigt med at besparelser og fyringer vælter ned over de statslige arbejdspladser.

Folkeskolereform angriber både lærere og elever

Regeringens forslag til reform af folkeskolen, 'Gør en god skole bedre' – vil ikke gøre skolen bedre. Sådan vurderer i hvert fald Enhedslistens folkeskoleordfører Lars Dohn, der forholder sig særdeles kritisk overfor regeringens forslag.

Aftale på statens område i overenskomstforhandlingerne

8. februar faldt aftalen om overenskomst på plads for 180.000 statsansatte, heriblandt betjente og gymnasielærere. Aftalen indeholder en lønudvikling på 0,0 procent i 2013 og 1,1 procent i 2014. Hvilket sandsynligvis vil føre til reallønsfald. Samtidig lykkedes det finansminister Bjarne Corydon at få fjernet arbejdstidsreglerne for gymnasielærere, så fordelingen mellem forberedelse- og arbejdstid fremover skal bestemmes lokalt.

Flet næbbet og ret ind!

Kommunernes Landsforenings besked til medarbejderne på den lange bane er Flet næbbet og ret ind!

Af Erik Steppat / Flussi, Fagligt Landsudvalgs sekretariat.

Tema: overenskomstforhandlinger 2013

 Vi har flyttet vores temaside over på hovedsiden: enhedslisten.dk/OK13

Hvem er hvem i de offentlige overenskomstforhandlinger

CFU – Centralorganisationernes Fællesudvalg
På det statslige område er samarbejdet opbygget med grundlag i centralorganisationerne i det gamle tjenestemandssystem, heraf navnet CFU. Men med inddragelsen af de overenskomstansatte er det fælles forhandlingskartel fundamentalt forandret. OAO, AC og SKAF indgår i CFU.

Køreplan for de offentlige overenskomstforhandlinger

Det kommunale område

KL - KTO

6. december 2012
KTO udveksler overenskomstkrav med KL.

12. december 2012
Forhandlingerne kan indledes mellem organisationerne og KL.

9. januar 2012
Første forhandling mellem KTO og KL, dvs. en forhandling hvori de valgte repræsentanter fra KL forhandler over for KTO’s forhandlingsdelegation.

Tjek om din restaurant har overenskomst

3F har lavet en ny hjemmeside som kan hjælpe faglige medlemmer med at gå byen med god samvittighed.

Tjek om dit spisested har OK forhold her