OK12

Orientering om Transportforliget mellem DI og 3F-Transport

Orientering om indholdet af Transportforliget mellem DI og 3F-Transport

Forliget omfatter hovedoverenskomsten ( benævnes af parterne som Fællesoverenskomsten (FO)) for lagerarbejdere, chauffører og havnearbejdere.
Forliget vil komme til at ligge til grund for de øvrige forlig om de mange overenskomster 3F-Transport har på transportområdet med flere forskellige arbejdsgiverforeninger

I det følgende gennemgås i kronologisk rækkefølge de protokollater i transportforliget der har reel betydning

Der er enighed om at forliget indgår i mæglingsforslaget

Industriensforlig blev en gratis omgang for arbejdsgiverne

Ekstremt lave lønstigninger, øget pres på 37 timers ugen og egenbetalt seniorordning overskygger de få positive initiativer som industriens forlig også indeholder. Derfor anbefaler Fagligt Landsudvalg, at de berørte medlemmer stemmer nej, hvis det hele ender med et samlet mæglingsforslag.

OK forløbet

Hvad sker der nu efter industriforligets indgåelse?

Man kan inddele overenskomstforløbet i 4 faser hvis man følger det normale mønster:

Fase 1 er indgåelse af forlig mellem DI og CO-Industri. Det er overstået men det er aftalt at forliget falder væk hvis der ikke kommer et mæglingsforslag.
Det særlige problem i år er at forliget indeholder få elementer der kan overføres som gennemgående delløsning på andre områder.

Gennemgang af industriforliget

Orientering om industriforliget 2012

Indledning

Forliget er som forventet to-årig

Det er i forliget lige som tidligere aftalt at det skal indgå som en del af det samlede mæglingsforslag der forventes fremsat.
Dermed kan der ikke stemmes selvstændigt om forliget af de berørte medlemmer i henhold til forbundenes egne vedtægter.

Hvis der ikke kommer et mæglingsforslag er det aftalt at forliget falder helt væk så industrien er med i en evt storkonflikt.

Generelt om forliget

Udtalelse: Fælles krav til overenskomstforhandlingerne 2012

Udtalelse fra Enhedslistens faglige konference d. 26. November 2011

Enhedslistens faglige konference d. 26. november 2011 har drøftet overenskomstforhandlingerne på det private område i 2012

Vi lægger vægt på, at der skabes bred enighed iblandt de aktive fagforeninger om nogle få, centrale krav, der kan samle på tværs af faggrupper. Det er nødvendigt med en sådan prioritering, hvis vi skal gøre os håb om at præge forhandlingerne.