arbejdsmiljøudvalget

Nye forringelser af arbejdsmiljøloven

Tirsdag d. 23. februar førstebehandlede folketinget et forslag til ændring af arbejdsmiljøloven. Forslaget, der er et resultat af trepartsforhandlinger mellem LO, DA og Arbejdstilsynet, forringer på en række områder mulighederne for et effektivt sikkerhedsarbejde på virksomhederne.