beretning

Beretning for HK-gruppen maj 2008 – marts 2009 til Enhedslistens årsmøde

HK-gruppen har eksisteret fra 1990. Aktiviteterne har svinget meget, men vi har altid søgt at være repræsenteret i de centrale organer, primært Fagligt Landsudvalg, samt deltaget i (også i forberedelsen af) de faglige konferencer.

Ligesom aktiviteterne har svinget, har mødefrekvens og -deltagelse også svinget. Frem til gruppens landsmøde i januar 2009 deltog 3-5 i de faste møder, som bliver holdt ca. hver anden måned hos gruppens medlemmer i København.