arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø - hvordan går det?

Så er nyeste arbejdsmijøstatus fra Enhedslistens arbejdsmiljøudvalg på gaden. (Ajourført maj 2010)
Hent den nedenfor.

Nye forringelser af arbejdsmiljøloven

Tirsdag d. 23. februar førstebehandlede folketinget et forslag til ændring af arbejdsmiljøloven. Forslaget, der er et resultat af trepartsforhandlinger mellem LO, DA og Arbejdstilsynet, forringer på en række områder mulighederne for et effektivt sikkerhedsarbejde på virksomhederne.

Arbejdsmiljøudvalget

hjelmEnhedslistens arbejdsmiljøudvalg arbejder med lovforslag, hjælp til folketingsgruppen, §20 spørgsmål og skriver tekster om arbejdsmiljø.

Nyeste arbejdsmijøstatus fra Enhedslistens arbejdsmiljøudvalg  (Ajourført maj 2010)
Hent den her

Lettere at være arbejdsmiljøkriminel

VK-Regeringen ændrerede med støtte fra DF på arbejdsgiveransvaret i 2006. Tidligere var der objektivt ansvar, men nu skal det vurderes om ikke arbejdsgiveren har gjort alt, før der kan gives en bøde ved arbejdsmiljøforhold, der er groft uforsvarlige.
Ikke uventet har dette ført til et markant fald i antallet af bøder :

Folder om arbejdsmiljøManglende opmærksomhed på arbejdsmiljøet afsløres ofte først for alvor mange år senere. Vi kan i fl æng pege på asbestskandalerne, kviksølvsforgiftningen af arbejderne på Grindstedværket og blandt tandlægeassistenter.

Nye skandaler kan meget vel opstå på grund af alt for store belastninger forbundet med det psykiske arbejdsmiljø. Det er derfor i fokus i denne pjece.

Psykisk arbejdsmiljø

Dette notat uddyber arbejdsmiljøudvalgets pjece, ”Fælles om et bedre arbejdsmiljø”, udgivet efteråret 2009.