folder

Folder om arbejdsmiljøManglende opmærksomhed på arbejdsmiljøet afsløres ofte først for alvor mange år senere. Vi kan i fl æng pege på asbestskandalerne, kviksølvsforgiftningen af arbejderne på Grindstedværket og blandt tandlægeassistenter.

Nye skandaler kan meget vel opstå på grund af alt for store belastninger forbundet med det psykiske arbejdsmiljø. Det er derfor i fokus i denne pjece.

Udgivelser

Fagligt landsudvalg og arbejdsmiljøudvalget udgiver forskellige publikationer med relation til det faglige arbejde.