folder

Folder om arbejdsmiljøManglende opmærksomhed på arbejdsmiljøet afsløres ofte først for alvor mange år senere. Vi kan i fl æng pege på asbestskandalerne, kviksølvsforgiftningen af arbejderne på Grindstedværket og blandt tandlægeassistenter.

Nye skandaler kan meget vel opstå på grund af alt for store belastninger forbundet med det psykiske arbejdsmiljø. Det er derfor i fokus i denne pjece.

Folder om dagpenge

Hæv dagpengene

Krisen kradser, mennesker mister deres arbejde og kastes ud i økonomisk ruin. Imens deler Folketingets flertal gaver ud til bankerne og skattelettelser til de rige.

Enhedslisten mener
At det ansvarlige er, at skabe bæredygtige jobs og sikre tryghed for alle – også de arbejdsløse. Det er sådan vi har skabt velfærd i Danmark. Ikke ved at forgylde de rige.

Udgivelser

Fagligt landsudvalg og arbejdsmiljøudvalget udgiver forskellige publikationer med relation til det faglige arbejde.