Seminar i Enhedslistens Arbejdsløshedspolitiske Netværk 16. november

Lørdag den 16. november 2019 kl. 11-18
Rødovregård, Kirkesvinget 1, Rødovre i København

PROGRAM:
Kl. 11.00 – 11.15 Præsentationsrunde + kort opfølgning fra sidste seminar i marts 2019

Kl. 11.15 – 12.30 Jette Gottlieb og Victoria Velasquez: Status fra Folketinget
Vores to arbejdsmarkedspolitiske ordførere fortæller om, hvilke indsatsområder og krav folketingsgruppen har besluttet at prioritere for de arbejdsløse. Bagefter gruppearbejde om, hvad vi synes, partiet skal kæmpe for på og uden for Christiansborg

Kl. 12.30 – 13.00 Thomas Bentsen og Vibeke Kold: A-kasseforsøget
Thomas og Vibeke er ansat i to af de a-kasser, der fra 1/1-20 får eneansvaret for deres arbejdsløse medlemmer i de 3 første måneder. Hvordan vil de gribe opgaven an? Og hvilke perspektiver er der i a-kasseforsøget for a-kasserne og deres medlemmer?

Kl. 13.00 - 13.30 Frokost

Kl. 13.30 - 14.00 Vibeke Kold: Den nye håndbog for beskæftigelsespolitik i kommunerne
Så er håndbogen endelig færdig og klar til brug. Hvordan får vi spredt det glade budskab? Og hvordan skal vi fremover arbejde med håndbogen?

Kl. 14.00 – 15.30 Rasmus Lind Ravn, postdoc ved CARMA, Aalborg Universitet: Fra human kapital til work-first. Kommunale variationer i aktiveringsindsatsen for forsikrede ledige.
Indholdet i den aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige har ændret grundlæggende karakter i løbet af de sidste to årtier. I 1990erne lå fokus på opkvalificering af de ledige gennem uddannelse og kompetenceudvikling – den såkaldte human kapital strategi. Siden har politikken ændret sig til hovedsageligt at kunne karakteriseres som en work-first strategi, hvor fokus ligger på at styrke de lediges incitamenter til hurtigst muligt at komme i beskæftigelse gennem jobsøgningskurser, øgede rådighedskrav og tidlig aktivering. På trods af dette generelle skifte i politikkens indhold er der store kommunale variationer i hvilke aktiveringsredskaber, der anvendes i de enkelte kommuner. En række kommuner bruger en forholdsvis høj grad af ordinær uddannelse i beskæftigelsesindsatsen, mens uddannelse er næsten fraværende i andre kommuner. I dette oplæg ser vi nærmere på disse kommunale variationer i beskæftigelsesindsatsens indhold og undersøger hvilke faktorer, der påvirker redskabsanvendelsen i beskæftigelsesindsatsen.

Kl. 15.30 – 16.00 Kaffepause

Kl. 16.00 – 17.30 Necla Baran, jobkonsulent/vejleder på CBSI, Jobcenter København: Integration i beskæftigelse eller beskæftigelse i integration?
Necla arbejder med at integrere flygtninge og indvandrere via beskæftigelsesindsatsen. Hvad virker, og hvad virker ikke for forskellige grupper? Hvor langt er der mellem idealer og virkelighed? Hvilke krav kan Enhedslisten stille på området?

Kl. 17.30 – 18.00 Opsamling på dagen

 

Stil krav til beskæftigelsespolitikken i kommunerne

Tjek Enhedslistens håndbog for beskæftigelsespolitik i kommunerne

Enhedslisten arbejdsløshedspolitiske netværk består af arbejdsløse, politikere valgt til Folketinget og kommunalbestyrelser, ansatte og valgte i fagforeninger og a-kasser samt ansatte på landets jobcentre.

Ud fra dette brogede tæppe af viden af erfaringer har netværket skrevet en håndbog, som beskæftigelsespolitisk aktive i kommunerne kan bruge til at stille krav til kommunernes beskæftigelsespolitik.

Håndbogen er delt op efter de mange målgrupper i jobcentret: Dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere, borgere i jobafklarings- og ressourceforløb, fleksjobbere og førtidspensionister.
Desuden er der afsnit om kommunernes beskæftigelsesplaner, statistik, sagsbehandling, klager og anker, sanktioner, integration, ligestilling, samarbejde med fagforeninger og a-kasser mv.

Formålet med håndbogen er at gøre livet mindre surt for de mange borgere, der er i berøring med jobcentret, og allerhelst være med til at sikre, at de får en indsats, der reelt får dem i arbejde eller hurtigt afklaret til den rigtige ydelse.

Håndbogen har i hvert fald tre målgrupper:
1. Den kan bruges af partiets valgte (og deres baggrundsgrupper) i kommunernes beskæftigelsesudvalg, arbejdsmarkedsudvalg, socialudvalg og, hvad de udvalg, der lægger de politiske rammer for indsatsen i jobcentrene, ellers måtte hedde.
2. Andre, der ønsker at sætte fokus i medierne og andre steder i lokalmiljøet på problemer i jobcentrets prioriteringer og behandling af borgerne
3. Lokale fagforeninger, a-kasser, bevægelser mv. kan blive inspireret til krav og forslag, de kan stille til kommunen for at give deres medlemmer og andre borgere bedre vilkår.

Håndbogen er et levende redskab i stadig udvikling. Så har I kommentarer eller forslag til ændringer eller nye krav, modtager vi dem gerne på mail [email protected]

BilagStørrelse
Håndbog for beskæftigelsespolitik i kommunerne - september 2019_v2.pdf1.05 MB