Enhedslisten: Fuld fart på den faglige mobilisering

Faglig power 2018 – udtalelse fra Enhedslistens faglige landskonference 10. – 11. november

Enhedslisten: Fuld fart på den faglige mobilisering

Afsløringen af forholdene for de filippinske lastvognschauffører viser, hvor langt nogle arbejdsgivere er villige til at gå for at undergrave vores løn- og arbejdsforhold. Det er et ekstremt tilfælde, men en del af en tendens i transportbranchen. Vi ser igen og igen, at der foregår social dumping af lønnen og brud på arbejdsmiljøet på alle de store byggepladser. Det eneste, som stopper arbejdsgiverne, er lønarbejdernes modtryk i form af faglig solidaritet, aktioner og pres på politikerne. Det er Enhedslistens faglige medlemmer stolte af, at være aktive deltagere i.


Arbejdsgiverne og det politiske flertal på Christiansborg forsøger i fællesskab at holde vores lønninger nede og forringe vores vilkår. Senest er DSB gået til angreb på de ansattes arbejdstider, lønninger og deres tillidsfolk. Når et offentligt ejet selskab agerer som et brutalt profitorienteret maskine, så er der noget helt galt. Men heldigvis står de DSB's ansatte sammen, og vi sender dem vores støtte til strejker og faglig kamp.


På hospitaler og offentlige arbejdspladser er hverdagen præget af alt for mange arbejdsopgaver, og stadig færre hænder til at hjælpe borgerne. Stress, sygemeldinger og medarbejderflugt er resultatet. De ansvarlige politikere vil fortsætte med nedskæringspolitikken og kynisk vende det blinde øje til det betændte arbejdsmiljø, indtil de bliver stoppet. Kun en stor bevægelse kan forandre den tilstand. Vi vil bidrage til, at skabe den politiske og faglige mobilisering for flere penge til velfærden, så der i foråret 2019 bliver et maksimalt pres på en ny regering.

Regeringen og Folketingets flertal fortsætter med at forringe lønarbejdernes sociale tryghed. De sænker de sociale ydelser og sørger for at færre kan få dem. Frygten for at blive syg eller arbejdsløs følges af frygten for fattigdom og uværdig behandling i systemet. Men for lønarbejderne fylder bekymringen for at kunne blive i jobbet, når pensionsalderen bliver ved med at stige. Derfor kræver Enhedslisten afskaffelse af fattigydelserne, førtidspension til de syge, stop for højere pensionsalder og ret til tilbagetrækning efter 40 år på arbejdsmarkedet.

Et sidste spark nedad er Ghetto-planen, som betyder at tusinder gode boliger skal rives ned. En vanvidspolitik, som betyder at titusinder skal smides ud af deres bolig. Det vil intet positivt føre med sig – kun stigende priser på et boligmarked, som i forvejen er presset. Vi skal ikke rive ned, men bygge op, så der kommer flere billige almene boliger.

Og der er rigeligt RÅD. Vi vil kæmpe for en effektiv omfordeling af virksomhedernes overskud og de riges formuer til gavn for de mange, og samtidig sætte en effektiv stopper for skattefusk, hvidvask og andre kriminelle handlinger som dele af eliten benytter sig.
Faglig mobilisering og det rød-grønne fællesskab

Lønarbejdernes magt er stor, hvis vi står sammen og tør bruge den. Forårets stærke og omfattende mobilisering af offentligt ansatte skaffede det bedste OK-resultat i ti år. Det bør fagbevægelsen bygge videre på, når der lægges planer for OK20. Enhedslistens medlemmer vil arbejde for, at fagbevægelsen laver en musketer-ed, der omfatter: Store forhøjelser af mindstelønnen, kædeansvar, afskaffelse af 50 % reglen, beskyttelse af atypisk ansatte og 30 timers arbejdsuge.

Et bedre arbejdsliv og mere i lønningsposen kommer ikke af sig selv, og uden en aktiv og kampduelig fagbevægelse kan det ikke realiseres. Der er brug for fagligt aktive med rød-grønne visioner på alle arbejdspladser og i alle fagforeninger. Enhedslisten er det politiske fællesskab, som kan give den enkelte et kollektivt netværk til en endnu stærkere indsats. Vi byder alle velkommen i det rød-grønne fællesskab.

Der er snart valg til Folketinget og EU-parlamentet. Vi håber, at lønarbejderne vil give Enhedslisten nok stemmer til at blive deres stærkeste stemme på Christiansborg og i Bruxelles. Den faglige og politiske kamp understøtter hinanden, så vi håber, at Enhedslistens faglige medlemmer sammen med deres kolleger vil bidrage til en valgkamp, der handler om et bedre liv for de mange.