Faglig Power 2018

Enhedslistens faglige landskonference 10. - 11. november

Vil du være med til at forandre verden for lønmodtagerne. Vil du være med til at sætte store mål for den næste overenskomst i 2020. Har du forslag til, hvordan vi gør kampen for et sundt og sikkert arbejdsliv til et centralt tema. Tænker du at klimakrisen også er et fagligt spørgsmål eller vil du være med til at gøre Enhedslisten til den stærtkeste faglige stemme for lønmodtagerne i fagbevægelsen. Så er faglig landskonference stedet, hvor du kan få indflydelse, ideer og fællesskab.

Tjek programmet

Alle kan være med. Uanset om du er ny i det faglige arbejde, erfaren tillidsrepræsentant, eller blot er nysgerrig på Enhedslistens faglige politik. Vi holder konferencen i medvind, fordi vi var en aktiv del af en fantastisk OK-bevægelse i foråret. Ok 18 mobiliseringen var historisk. Musketer ed, skulder ved skulder, lokale demonstrationer og TM møde med over 10.000 deltagere var et nybrud. Det skal vi bruge til at komme stærkere fremad.

  • Der er ingen ende på nedskæringerne af velfærden. men vi skal have igangsat en ny velfærdsbevægelse. OK 18 mobiliseringen var blandt andet et resultat af at der både i 2016 og 2017 blev udviklet en velfærdsbevægelse på tværs af fag og med megen lokal aktivitet. Hvordan kan vi bidrage til at de lokale aktiviteter kommer i gang igen. Pt. arbejdes der på at få genetableret samarbejdet, og der planlægges lokale velfærdsaktiviteter.

  • Det kommende Folketingsvalg skal gøre en forskel for lønmodtagerne. Vi skal have et opgør med Regeringens negative politik overfor almindelige lønmodtagere.Hvordan får vi et kanonvalg for Enhedslisten og en ny retning i Folketinget. Hvordan tager vi det med og sikrer, at Enhedslisten for første gang kommer i EU-parlamentet til valget i maj 2019.

  • Vi skal forberede optakten til OK 20 på det private arbejdsmarked, en forberedelse hvor vi vil arbejde på at inddrage de positive erfaringer fra OK18, med musketer ed og sammenhold.

  • Klimakrisen kræver handling og en retfærdig omstilling og nye klimajob.

  • Pres på arbejdsmiljøet, stigende antal prekære job, utryghed omkring pension og sociale rettigheder ved sygdom og ledighed er i stigende grad hverdag for rigtig mange. Hvad er vores faglige strategier for at skabe trygge og overenskomstdækkede forhold for alle.

  • Hvordan styrker vi en venstredrejning i fagbevægelsen og en opbygger en stærk faglig organisering i Enhedslisten. Hvordan styrker vi den faglige indflydelsei den politiske kamp, både nationalt og internationalt.En del af denne kamp er også opbygningen af enhedslistens faglige arbejde, vores Faglige Landsudvalg, vores Faglige Netværk, regionalisering af vores organisering, og ikke mindst at vi går i offensiven for at få langt flere medlemmer. Det og meget mere skal Enhedslistens fagligt aktive medlemmer tale om på faglig landskonference. Det er her vi udveksler erfaringer fra den faglige kamp, bliver klogere politisk og tager fælles beslutninger om Enhedslistens faglige holdninger og handlinger.

Alle kommer til orde
Konferencen bliver en blanding af plenumdebatter, med gruppe diskussioner og tema workshop. Vi tilrettelægger det sådan at alle får mulighed for at være aktiveog komme til orde på konferencen igennem.
Du kan møde andre fra dit fag og din del af landet. Du kan blive en del af netværksopbygning og være med til at få det regionale faglige arbejde op i gear.
Vær med - tilmeld dig nu.

Program for Enhedslistens faglige landskonference

Lørdag d. 10. november

10.30 – 11.00 Indskrivning

11.00 – 11.15 Velkomst og valg af dirigenter og referenter
Forslag Rasmus Bredde TR 3F og Victoria Velásquez Organiser HK

11.15 – 12.15 Status på Enhedslistens faglige arbejde
- Oplæg (15 min.) v. Anders Olesen, Faglig koordinator Ø
- Herefter samtaler ved bordene (30. min.)
-Opsamling i Plenum (15 min)

12.15 – 13.00 Frokost

13.00 . 15.00 Folketingsvalg og EU valget
Først 3 plenumoplæg (3 x 10 min.) derefter workshops
• Oplæg vedr. folketingsvalget ved Jakob Sølvhøj, MF
• Oplæg vedr. EU-valget den 26. maj ved Jakob Nerup, Arbejdsmarkedsrådgiver Ø
• Oplæg om Enhedslistens valgkampplaner ved Monica Topsøe, Valgkampsledelsen
• Herefter er der 45 minutters rundbordssamtale ved bordene om temaet: "Hvordan får vi Enhedslisten bedst muligt markeret på landets arbejdspladser og i fagbevægelse? " (Der er forberedt gruppespørgsmål til bordene vedr. begge valg).
• Punktet afsluttes med en 45 minutters plenum debat på baggrund af bordenes tilbagemeldinger. Alle borde har en forperson der sikrer skriftlig tilbagemelding til det videre arbejde.

 

15.00 -15.15 Pause

15.15- 17.30 5 workshops om arbejdsmarked, arbejdsmiljø, integration, grøn omstilling og automatisering/robotter.
Først 5 plenumoplæg af 5 minutter hver
Herefter workshop i 85 minutter og endelig opsamling i plenum i 5X5 minutter
Alle workshop udfærdiger et kort handlingsrettet beslutningsreferat.
1. Tryghed, sygedagpenge, arbejdsløshedsunderstøttelse, tilbagetrækning
v/Finn Sørensen MF og Vibeke Kold, Arbejdsmarkedskonsulent FOA
2. Arbejdsmiljø. Aktuelle udfordringer
v/ Christian Juhl MF og Janne Hansen, Arbejdsmiljøkonsulent 3F
3. Integrations indsatsen, hvad er vores opgaver
v/ Anna Berg, politisk rådgiver og Jakob Nerup, arbejdsmarkedsrådgiver
4. Grøn omstilling. Hvordan får vi skabt bevægelse for en retfærdig omstilling.
v/ Hans Henrik Samuelsen, Plan 2 B og Dorthe Stenberg, Dansk Sygeplejeråd


17.30-17.45 Pause

17.45-18.45 Faglige netværksmøder
Alle faglige netværk opfordres til at arbejde målrettet med tilmeldinger til
Konferencen, således at netværkene kan videreudvikles og planlægge de
næste skridt.

18.45-19.45 Aftensmad

19.45- 21.00 Internationalt program
v. Hubert Ballesteros og Juan Carlos Quintero: Colombia
Hvad betyder faglig solidaritet for krig og fred i Colombia?
Er kampen for fred i Colombia slået tilbage?
Derefter fælles debat og indsamling til et fagforenings-aktivisthus i Cauca,

Søndag 11. november

9.00 – 11.00 Udvikling af Enhedslisten Faglige arbejde - flere medlemmer, mere aktivitet, opbygning af netværk, opbygning af regionale udvalg
Vi bruger 30 minutter med en tilbage melding fra de faglige netværk
Oplæg om kampagne værktøjer15 min. (Endeligt tilsagn er ikke klar)
Temaet er hvordan vi skaber mere inddragelse, aktivitet og får flere medlemmer.
Herefter gruppe diskussion regionalt i 30 minutter
Opsamling i plenum.

11.00 – 11.15 Pause – Skriv jer på opstillingsliste til FLU og sekretariat

11.15 – 11.35 Gæstetaler Mona Strib, Formand FOA

11.35 - 12.00 Workshops om OK 20, velfærdskampen , det prekære arbejdsmarked, psykisk arbejdsmiljø , ligeløn og løn åbenhed
Først 5 plenumoplæg af 5 minutter hver
Herefter workshop i 85 minutter og endelig opsamling i plenum i 5X5 minutter
Alle workshop udfærdiger et kort handlingsrettet beslutningsreferat.

1. OK 20, hvordan skabes musketer ed, fælleskrav og en offensiv optakt
v/ Thomas Strømsholt Talsmand Stilladsklubben og Bent Moos FLU
2. Velfærdskampen. Hvordan tages de næste skridt.
v/ Ole Zander Konsulent FOA og Jeppe Jensen FLU 
3. Prekariatet, og hvad gør vi for at få OK dækning og organisering
v/ Victoria Velásquez Organiser HK og Amalie Bonde Organiser Prosa
4. Det psykiske arbejdsmiljø
v/Henrik Forchhammer AAA og Bibi Bang AMR

12.00 – 12.45 Frokost – Frist for opstilling til FLU og sekretariat

12.45 – 14.30 Workshop fortsat

14.30- 14.45 Pause

14.45- 16.00 De næste skridt og nedsættelse af FLU

  1. Enhedslistens faglige mål- og handlingsplan – Debat og beslutninger - endelig plan udarbejdes af det nyvalgte FLU - Indledning v. Anders Olesen, Faglig Koordinator Ø (15 min.)
  2. Årsmøde i enhedslisten, hvilke faglige kammerater stiller op til HB (15min)
  3. Valg af Fagligt Landsudvalg og sekretariat (30. min.)


16.00 – 16.15 Afslutning

Praktisk

Den faglige landskonference afholdes i København 10.-11. november

Hvor holdes mødet: I København hos El-fornundet København, Tikøbgade 9 (v. Nørrebro st.)

Tilmeld dig her: https://mit.enhedslisten.dk/event
Hvis du får tekniske problemer med tilmeldingen så skriv til [email protected]

Husk der er rejserefusion og deltagerbetaling efter Enhedslistens fælles regler
http://org.enhedslisten.dk/files/parti/reglerforrejserefusion.pdf

• Materialer får du tilsendt materialer via mail.
• Overnatning: Prøv først om du selv kan skaffe en seng hos venner i København. Lykkes det ikke, så skriv en mail til [email protected] senest 1. november
• Københavnere: Har du mulighed for at have en eller flere kammerater boende mellem den 10. og 11. november så send en mail til [email protected] senest 1. november
• Børnepasning – send en mail senest 1. november til [email protected], så vi kan skaffe børnepassere (der bliver et spændende program for børnene)

Følg med i Enhedslistens faglige arbejde: - www.faglig.enhedslisten.dk - Facebook/Enhedslisten - Faglig

 

BilagStørrelse
Program Faglig Landskonference 10-11 november 2018. rettet med titler (002).pdf660.61 kB