Socialdemokratiets nye udlændingepolitik: Uretfærdig og urealistisk

Johanne Schmidt-Nielsen, Enhedslistens integrationsordfører:

"Jeg bryder mig ikke om, at Mette Frederiksen og Socialdemokraterne forsøger at pakke deres flygtninge-udspil ind i påstået omsorg for de mennesker, som er tvunget på flugt. For hvis Socialdemokraterne var oprigtigt interesserede i at komme asylsystemets uretfærdigheder til livs, hvorfor så ikke gå i gang med det samme?"

"Frem for at sige: Vi synes, systemet er inhumant og uretfærdigt. Men vi vil kun gøre noget ved det, hvis en afrikansk statsleder kan betales for at overtage de flygtninge, der kommer til Danmark.

Er man oprigtigt interesseret i bekæmpe uretfærdighederne, så starter man da med det samme. Stiller sig i spidsen for massiv bistand til de nærområder, som huser langt størstedelen af verdens flygtninge. Og satser massivt på fælles løsninger i FN.

Ikke mindst en solid udbygning af kvoteflygtningesystemet. Som netop er en legal og sikker vej til genbosætning for de mennesker, som har størst behov for beskyttelse.

Vi kunne jo starte med at droppe Støjbergs kvoteflygtninge-stop.

Retfærdigt og realistisk. Sådan beskriver Mette Frederiksen og Socialdemokraterne selv deres udlændingeudspil. Jeg har svært ved at få øje på retfærdigheden. Og realistisk er det i hvert fald ikke.

Kan vi overholde konventionerne?
Det er bestemt ikke problemfrit at integrere flygtninge. Mange kommer fra lande, som er meget anderledes end Danmark. Og uhyggeligt mange har voldsomme traumer med i bagagen. Men løsningen er da ikke at eksportere ansvaret for mennesker på flugt til for eksempel Nordafrika, hvor man i forvejen står med en kæmpemæssig opgave. Selvfølgelig kan og skal vi da også løfte en del af opgaven med at hjælpe mennesker hvis liv er truet.

Derudover har Socialdemokraternes og Mette Frederiksens udspil ikke meget med virkeligheden at gøre. Slet ikke når hun samtidig siger, at Danmark fortsat skal overholde FN's flygtningekonvention og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

For vi kan ikke overholde konventionerne, hvis vi fratager forfulgte mennesker retten til beskyttelse og muligheden for at få børn og ægtefæller i sikkerhed.

Flygtningekonventionen forpligter os til at behandle ansøgningerne fra de mennesker, der søger asyl i Danmark, og give dem beskyttelse, hvis vi vurderer, at de risikerer forfølgelse i hjemlandet.

Jeg er enig med Mette Frederiksen i, at asylsystemet er fyldt med uretfærdigheder. For eksempel er selve flugtruten markant farligere for kvinder og børn end for yngre mænd. Derfor er det også så afgørende, at vi igen begynder at tage kvoteflygtninge. For der henter vi simpelthen nogle af de flygtninge, som har størst behov. Det kunne hun jo starte med, hvis hun vil asylsystemets uretfærdigheder til livs.
Langt størstedelen af verdens flygtninge befinder sig i nærområder, og derfor er den absolutte hovedopgave også dér. Der er brug for langt større økonomisk støtte til de lande, som løfter en kæmpe opgave. Lad os gå igang!

Meget problematisk
Hvis jeg forstår det korrekt, skal asylansøgere som kommer til Danmark, sendes til et dansk drevet modtagecenter uden for Europa. Og der skal indføres en eller anden form for loft over, hvor mange mennesker med ikke-vestlig baggrund, der må komme ind i Danmark om året.

Det rejser i hvert fald 5 ret omfattende spørgsmål:

Spørgsmålet nummer 1 er, hvilket land dette modtagecenter skal ligge i? Og hvordan Danmark skal kunne garantere sikkerheden i sådan et modtagecenter. Hvis asylansøgeren – som altså nu er sendt til et center i et uvist land – så er berettiget til asyl, så skal vedkommende ifølge det socialdemokratiske udspil overgå til "... FN, der sikrer dem beskyttelse enten i en FN-lejr eller lokalt i det land, hvor modtagecentret ligger. "

Spørgsmål nummer 2 bliver derfor: Har Socialdemokraterne FN med på ideen? FN yder i dag en kæmpe indsats i de lande, som har millioner af flygtninge. F.eks. Jordan og Kenya. Hvad siger FN til også at få ansvaret for genbosætningen af anerkendte flygtninge, som først har været en tur forbi Danmark? Jeg kan forstå, at Socialdemokraterne vil betale FN for opgaven. Men hvor skal FN gøre af de her anerkendte flygtninge?
Socialdemokraterne skriver videre, at de asylansøgere, som bliver vurderet til ikke at have krav på asyl, de sendes til tilbage til deres hjemland.

Spørgsmål nummer 3: Hvordan? Og hvem har ansvaret for at gøre det? Jeg er helt enig i, at vi i den grad har behov for, at flere lande tager imod deres egne borgere, hvis borgerne har fået afslag på asyl. Men realiteten er, at det er markant lettere sagt end gjort. I Danmark har vi store problemer med at udsende afviste asylansøgere. Hvorfor skulle dette ukendte land, som skal lægge jord til det danske modtagecenter, have lettere ved at udsende?
I udspillet kan vi læse, at Danmark "til gengæld" modtager et antal kvoteflygtninge gennem FN. Godt. Der er i den grad brug for legale flugtveje. Altså veje til sikkerhed og genbosættelse uden om menneskesmuglere. Socialdemokraterne har helt ret i, at asylsystemet er fyldt med uretfærdigheder og farer.

Spørgsmål nummer 4 bliver så: Hvorfor vente med at satse på og at udbygge FN's kvoteflygtningesystem, til der er etableret et dansk modtagecenter i Afrika eller Mellemøsten? Hvorfor ikke reagere på uretfærdighederne med det samme? Og derigennem sikre, at færre – allerede nu – er tvunget ud i farlige gummibåde.
Et andet hovedelement i S-udspillet går ud på, at etablere et "politisk fastlagt loft for, hvor mange ikke-vestlige udlændinge Danmark hvert år kan tage imod". Mette Frederiksen vil ikke selv sige noget om, hvad loftet skal være. Hun mener kommunerne må bestemme. Jeg må indrømme, at jeg finder det ekstremt uklart, hvad loftet konkret går ud på.
Loftet omfatter både opholdstilladelser til flygtninge, humanitære opholdstilladelser og familiesammenføringer med mennesker fra ikke-vestlige lande. Socialdemokraterne skriver samtidig, at loftet først skal træde i kraft, når modtagecenteret i det endnu ukendte land er blevet til virkelighed. Indtil da skal loftet fungere som en "rettesnor".

Spørgsmål nummer 5 bliver: Hvad betyder et rettesnors-loft? Skal danskere ikke længere kunne få en ægtefælle, han eller hun har fundet i et ikke-vestligt land til Danmark, hvis tilpas mange andre er blevet familiesammenført samme år? Skal der etableres et kø-system for danskere, der vil have deres ikke-vestlige ægtefælle til Danmark, hvis loftet er nået det pågældende år? Vil Danmark kun kunne tage kvoteflygtninge i et givent år, hvis der ikke samme år er for mange danske mænd, som har fundet en kone i Thailand?
Det socialdemokratiske udspil indeholder meget mere end det her. Men jeg har her forsøgt at skitsere, hvor uklart centrale dele af udspillet er. Hvor mange ubesvarede spørgsmål det indeholder.

Kort og godt kan deres melding vel opsummeres således:
Kommer du til Danmark som asylansøger, skal du sendes til et land, vi ikke ved hvor er, men som vi betaler for, at lægge jord/sand til et dansk modtagecenter. Er du berettiget til asyl, skal FN overtage dig. Det har vi bare ikke aftalt med FN endnu.
Retfærdigt? Egentlig ikke. Realistisk? Bestemt ikke. "