OK2018: Forhandlingerne står stille – tryk på fra neden

De offentlige arbejdsgivere sidder med armene over kors i forhandlingerne. De vil ikke give lærerne en arbejdstidsaftale. De vil ikke sikre frokostpausen. De vil ikke skabe ligeløn. De vil ikke give et generelt lønløft eller garantere reallønnen. Det skal vi ikke finde os i for der er rigeligt råd til forbedringer.

Læs Enhedslistens nye folder om OK18

Offentlig ansatte har rejst en række rimelige krav efter mange års ekstremt magre overenskomster. Fagbevægelsen holder fortsat fast i musketer-eden, hvor man støtter hinanden i kravene. Det er afgørende, at alle i fagbevægelsen bevarer enheden og ikke lader lokke til enegang.

Arbejdsgivernes panser skal nedbrydes, og intet er bedre til end et tryk fra arbejdspladserne. Presse skalkomme fra alle sider i stat, kommuner og regioner. Aktioner, markeringer og udtalelser fra landets offentlige arbejdspladser kan påminde alle om, at kravene skal indfris.

Enhedslisten har lavet en helt ny folder om "OK18: Der er råd – Stå sammen". Vi har også lavet en række frække plakater sammen med SUF, som du kan printe og bruge.

Med Venlig Hilsen
Anders Olesen
Faglig koordinator

Kontakt:

[email protected] .dk
Tlf.+4523243254
Enhedslisten
Studiestræde 24
DK-1455

BilagStørrelse
suf_plakat_færdig06_02_18.pdf4.68 MB
Mathilde OK18 Ligeløn.pdf190.91 kB
ok18.compressed.pdf1.03 MB
Osvald OK18 Der er penge nok.pdf3.46 MB