Aftale om ressourceforløb løser ikke problemet

6. februar indgik forligskredsen om førtidspension en aftale om en mindre lovændring, der siger at ressourceforløb skal være "relevante" med henblik på en "realistisk forventning" om udvikling af arbejdsevne. Forligspartierne (regeringen, RV, S, SF) erkender at det i bedste fald blot vil føre til at lidt flere får førtidspension lidt tidligere.

Men de har ikke fjernet hovedproblemet, som er at kommunerne kun må tilkende førtidspension i særlige tilfælde og når det er dokumenteret at det er "helt åbenbart" at borgeren ikke kan udvikle arbejdsevne på et eller andet tidspunkt i fremtiden. Hvordan dokumenterer man det?

Enhedslisten fortsætter kampen for en værdig reform, og støtter de forslag som kommer fra de mange faglige og andre organisationer bag Værdig Reform og de forslag som Socialrådgiverne har fremsat.

Finn Sørensen, Enhedslistens arbejdsmarkedsordfører, siger

  • "Vi støtter kravet om, at der indføres en timegrænse, der siger, at hvis en borgers arbejdsevne er syv timer og derunder, så skal der være et retskrav på en førtidspension. Det vil give borgerne noget retssikkerhed. Det vil forhindre kommunerne i at jagte de allersvageste ud i evindelige og ødelæggende ressourceforløb."
  • Det er selvfølgelig godt, at forligspartierne omsider indrømmer, at det er noget galt med loven. Men når de samtidig vil fastholde, at alvorligt syge og handicappede skal spare 1,9 mia. om året i 2020, og mere på længere sigt, så bliver resultatet derefter.
  • "Vi må se i øjnene at presset indtil nu ikke har været stort nok. Enhedslisten vil utrætteligt arbejde for en grundlæggende ændring af loven, så fokus flyttes på hjælp og værdighed for de syge. Derfor støtter vi fagbevægelsens krav, og vil sammen med de reformramte og de faglige organisationer fastholde presset indtil loven reelt ændres. "

Læs Finn Sørensens blog om den nye aftale.

Læs om forligspartiernes aftale.

Ekspert om førtidspensionsændring: Positivt, men stadig stort rum for fortolkning
Postdoc i socialt arbejde ved Aalborg Universitet Iben Nørup.

»Det sender et politisk signal om, at man er bevidst om, at der er ting, der skal strammes op. Det er vigtigt. Den konkrete omformulering af lovteksten indeholder selvfølgelig lidt en præcisering af, at borgeren ikke behøver at have været i et ressourceforløb for at blive tildelt førtidspension, ligesom det præciserer udviklingspotentialet. Men der er stadig et ret stort rum for fortolkning af lovgivningen. Man har jo ikke lavet loven om, og det grundlæggende problem er, at kommunerne fortolker loven ret forskelligt i forhold til, hvordan man skal forstå det her ' helt åbenbart', som der står i loven,« .

Læs interview i Information

Værdig reform – 63 organisationers seks krav

  1. Er arbejdsevnen nedsat til syv timer (og derunder), skal borgeren kunne vælge mellem ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Dette skal være et retskrav.
  2. Ressourceforløb skal have en maksimal samlet periode på fem år. Hvis kommunen ikke har kunnet afklare borgeren inden for fem år, skal borgeren have et retskrav til at kunne vælge mellem revalidering, fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension.
  3. Borgeren skal selv kunne søge om ressourceforløb og dermed kunne klage over ressourceforløb.
  4. Adgangen til fastholdelsesfleksjob skal lettes - herunder skal kravet om 12 måneders forudgående ansættelse efter de sociale kapitler eller på særlige vilkår afskaffes.
  5. Ressourceforløbsydelsen skal være på sygedagpengeniveau, og der skal ikke modregnes for indtægter fra arbejdsmarkedspensioner og andre ordninger, som er kompensation for mistet erhvervsevne.
  6. Ved ansættelse i fleksjob skal løn- og arbejdsvilkår fastsættes i samarbejde med de faglige organisationer. Løn- og arbejdsvilkår, herunder arbejdstiden, fastsættes efter de kollektive overenskomster på ansættelsesområdet, herunder efter de sociale kapitler. I ikke overenskomstdækket ansættelse fastsættes løn- og arbejdsvilkår, herunder arbejdstiden efter de kollektive overenskomster, på et sammenlignelig ansættelsesområde.

Find de 6 krav her

Dansk Socialrådgiverforening
Dansk Socialrådgiverforening har også fremsat en lang række forslag til forbedring af lovgivningen om førtidspension.

Find DS forslag her