Der brug for et nyt forhandlingssytem

Det blev et lille Ja til mæglingsforslaget, men det kom på trods af et samlet Nej i NNF, 3F og i særdelshed i 3F's byggegruppe, hvor tre fjerdedele stemte Nej. Erfaringerne med forhandlingsforløbet, og ikke mindst det meget forskellige afstemningsresultat, er debatten om forhandlingssystemet på det private arbejdsmarked endnu engang blusset op.

Enhedslistens faglige sekretariat har udarbejdet et aktuelt og konkret forslag.


Mange er enige om det uholdbare i, at et enkelt dominerende område (CO-Industris overenskomst med DI) skal bestemme hovedlinjen for alle andre. Det opleves ligeledes uretfærdigt, når det ingen konsekvenser har, at store områder som byggebranchen og NNF stemmer massivt nej.


Mange vil også være enige om, at løsningen ikke bare er, at hvert af de ca. 600 overenskomsters forhandlingsudvalg bare klarer forhandlingen selv. Uden nogen form for solidarisk fællesskab er der ikke styrke bag afgørende fælles krav. Samtidig vil man overlade svagere faglige områder til en vanskelig situation overfor aggressive arbejdsgiverorganisa-tioner.


Derfor er der brug for en debat om et nyt forhandlingssystem. Men hvad er løsningen?


Enhedslistens faglige landsudvalg udvalg havde allerede sidste år en debat herom, og nåede frem til et bud på et nyt forhandlingssystem.


I lyset af denne overenskomstforhandling vil vi gerne starte debatten og fremlægge et forslag til et første skridt. En konkret ændring af spillereglerne, der uden større problem kan iværksættes ved næste fornyelse i 2020.

BilagStørrelse
Nyt forhandlingssystem kort version.pdf1.19 MB
Nyt overenskomstforhandlingssystem.pdf2.51 MB