OK2017:Kritisk gennemgang af transportforliget

Transportforliget har de samme grundelementer, som aftalen på industriens område. Dog er der en række særlige ændringer omkring social dumping, som vurderes i denne kritiske gennemgang.

"Det er det første forlig på normallønsområdet og vil derfor blive retningsgivende på normallønsområdet.
Fællesoverenskomsten omfatter chauffører, lagerarbejdere og havnearbejdere.
Forliget vil komme til at afgøre hovedholdet i øvrige 3F forlig på transportområdet.
Det er i forligets indledning aftalt at det bortfalder hvis der ikke fremsættes et mæglingsforslag. Da der efterfølgende er indgået de afgørende forlig på byggeriets område er dette ikke længere aktuelt da der på et tidspunkt uden tvivl vil blive fremsat et sådant støttet af LO og DA
Havde 3F Transport ikke havde opnået et forlig ville det have udløst en storkonflikt idet der ikke uden LOs støtte kan fremsættes et mæglingsforslag uden et transportforlig-og det siger LO ikke ja til!!"

BilagStørrelse
Transportforligete kritisk gennemgang.pdf1.68 MB